Neale Odgovara


"Zbog čega sebi ovo radim???" Majkl, Severna Karolina

Dragi Nile... Na zemlji su se desile, i dešavaju se, neke strašne stvari – a i u mom životu su se dogodile neke stvari koje nisu baš prijatne. Moje pitanje je sledeće: zbog čega to stvaram? Ako sam ja taj koji kreira sopstvenu realnost, i ako sam stvaram ono što mi se u životu događa, zbog čega stvaram baš takve stvari? Važno mi je da ovo saznam, tako da vam se zahvaljujem na odgovoru.
Nil odgovara… Moj dragi novi prijatelju… Prva stvar koju želim da vam kažem, Majkl, je to da Spoljne Događaje u vašem životu niste stvorili sami. Sve što nam se dešava kao deo Spoljnog Iskustva predstavlja ko-kreaciju, koju stvaramo zajedno. Znači, svi mi. To se dešava zbog toga što postoji samo...

Moramo li da patimo? Thiago Ferreira Moraes i Keddmia Castro Del Río

Nile, da li mislite da nam je patnja potrebna zato da bismo počeli da cenimo ono što nam predstavlja uživanje? Zbog čega patimo? Zbog čega zaboravljamo ko smo, pa onda patimo? Zbog čega sreća ne traje duže od nekoliko trenutaka? Zbog čega ne možemo uvek da se setimo ko smo, i da budemo srećni sve vreme, zašto?
Upravo sam napisao čitavu knjigu na ovu temu, pod nazivom Jedina bitna stvar. Ne mogu celu ovde da je navedem, ali da vidim da li mogu da pronađem neke delove koji bi mogli da pomognu da dobijete odgovor na svoje pitanje. ======================== Bog od vas ne traži da patite radi nekoga drugog....

Postavite pitanje