"Zbog čega sebi ovo radim???"

Majkl, Severna Karolina

Dragi Nile... Na zemlji su se desile, i dešavaju se, neke strašne stvari – a i u mom životu su se dogodile neke stvari koje nisu baš prijatne. Moje pitanje je sledeće: zbog čega to stvaram? Ako sam ja taj koji kreira sopstvenu realnost, i ako sam stvaram ono što mi se u životu događa, zbog čega stvaram baš takve stvari? Važno mi je da ovo saznam, tako da vam se zahvaljujem na odgovoru.
Nil odgovara… Moj dragi novi prijatelju… Prva stvar koju želim da vam kažem, Majkl, je to da Spoljne Događaje u vašem životu niste stvorili sami. Sve što nam se dešava kao deo Spoljnog Iskustva predstavlja ko-kreaciju, koju stvaramo zajedno. Znači, svi mi. To se dešava zbog toga što postoji samo jedno Mi. Ili, kao što se navodi u Razgovorima sa Bogom, “Sve je Jedno. Postoji samo Jedno, i sve je deo onog Jednog što postoji”. Samim tim, vidimo da se sve manifestacije naše spoljne realnosti, ono što možemo da nazovemo fizičkim svetom koji je oko nas, kao i naša sopstvena fizička iskustva, odvijaju u svojevrsnoj saradnji. Sve je to, na nekom nivou, proizvod zajedničke kreacije svih ljudskih bića. U širem smislu, radi se o manifestacijama Života, pa samim tim i Boga. Vaše pitanje je ispravno, ono je duboko i zahteva hitan odgovor ukoliko želimo da nastavimo da verujemo u Boga koji voli, koji je pažljiv i osećajan; ukoliko želimo da verujemo u Boga koji Ima Smisla. Odgovor na vaše pitanje ne može da stane u jedan pasus, ali pokušaću da vam odgovorim što je sažetije moguće. Bog ni sebi ni bilo kom svom delu (što znači, meni ili vama), ne želi ništa što nije korisno za neki Deo ili Celinu. Samim tim, možemo da pretpostavimo da sve što nam se događa nudi mogućnost da iz toga izvučemo nešto korisno. To je stvar uverenja. Veoma često nam u životu nije jednostavno, čak ni moguće, da sagledamo kakva bi to korist mogla da bude, jer se korist odnosi na vas kao celinu — trodelno biće koje se sastoji od onoga što nazivamo Telom, Umom i Dušom — i ponekad izgleda kao nešto što nije korisno za jedan ili dva dela te celine. U takvim situacijama, ti delovi vas se koriste kao sprave... skoro kao amortizeri na automobilima koji pružaju mogućnost da celo vozilo lako i bez problema stigne na cilj, iako je put po kome ide prilično neravan. Nešto što ne izgleda kao da je baš dobro za Telo, recimo, moglo bi da bude dobro za Vas kao celinu; za Vas kao Celovito Biće koje je na svom putu, s tim što je put ponekad neudoban. Ova tri aspekta vas kao Svetog Bića su instrumenti, ništa više nego delovi opreme koju vi kao Celokupno Biće koristite kako biste doživeli neki aspekt, ili više aspektata, svoje Božanske Prirode. Ti aspekti mogu da uključe mudrost, bistrinu, samilost, razumevanje, celovitost, savršenstvo, strpljenje, darežljivost, pažnju, opraštanje i ljubav — da pomenemo samo mali deo bezbrojnih osobina koje karakterišu Božanstvo. Ukoliko ste vi kao Celina želeli, recimo, da iskusite aspekt Božanstva koji nazivamo Božanskim Strpljenjem, morali ste sebi da prizovete ljude, mesta i uslove koji možda nisu idealni za Telo ili Um, ali koje će Duša shvatiti kao apslutno savršene za vas kao celinu, i pomoću kojih će izraziti onaj aspekt Božanstva koji je želela da izrazi — i da se, samim tim, takvom predstavi. Setite se, u Razgovorima sa Bogom se kaže da je “svako delo - delo samospoznaje”. Sve što mi ovde radimo je to da spoznajemo sebe. Odlučujemo o tome ko smo, objavljujemo to sebi i drugima, a potom to i pokazujemo. To je sve što je Buda činio. To je sve što je činio Mojsije. To je sve što je činio Isus. To je sve što je činio Muhamed. To je sve što je radila Majka Tereza, i Jovanka Orleanka, i bilo koja druga osoba koja je spoznala sebe (i, samim tim, promenila svet). To je sve što je činio Paramahansa Jogananda, posle čega je osnovao Društvo za samospoznaju. To je ono što ja radim, i to je ono što vi radite. Telu i Umu taj put nije uvek jednostavan. Usput treba apsorbovati izvesne udarce, naročito na onom Putu kojim se ređe ide, kako je to opisao M. Skot Pek. A vaš put je baš takav, Majkl. Odgovor na vaše pitanje je, dakle: ne. Vi to niste sami “stvorili”. U pitanju je vaša ko-kreacija, sa Bogom, sa životom, i sa svim drugima u životu. Uključujući i mene. I ja sam to stvorio, zajedno sa vama, da bih zbog vas odgovorio na ovo pitanje i da bi na taj način mnogi drugi imali koristi od onoga što su saznali. Vaš život, Majkl, će se pred vama ukazati u vidu poklona drugima, kada ga budete pogledali iz ugla iz koga gleda naša duša, koja sve zna, sve razume i koja sve blagosilja — pa i ono što Telu i Umu ne prija, i što Telo i Um ne razumeju. To je ono što vaša duša sada želi da čuje, da u potpunosti shvati, i sa nežnošću prigrli. Jer ako prigrlite mudrost svoje duše i njenu viziju, imaćete mogućnost da oko onoga što vam se u životu dešava stvorite novu realnost, bez obzira na to da li će se spoljni događaji u vašem životu na bilo koji način promeniti. Ako želite da naučite više o tome kako da istovremeno koristite um i dušu kako biste stvorili novu unutrašnju realnost o spoljnim događajima u vašem životu, preporučujem vam da pročitate knjigu Kada se sve promeni, promenite sve, kao i najnoviju knjigu sabranih RSB poruka pod naslovom Jedina bitna stvar. Prva knjiga će vam, na vrlo detaljan način, objasniti kako da koristite mehaniku uma kako biste doprli do sistema duše i na taj način najzad upotrebili stvaralačke moći sebe kao celine. Druga knjiga će vam jasno objasniti kako da ostatak života usredstredite na ono što vam donosi radost i mir. S ljubavlju... Nil Neale Donald Walsch

Postavite pitanje