Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:život


Ništa nije važno, čak ni stanje vašeg tela

Prosvetljenje

Ovo je peti deo jedne proširene serije o istraživanju o “prosvetljenju” kao ljudskom iskustvu. Prvi, drugi, treći i četvrti deo mogu se naći u arhivi. Na kraju prvog dela rekao sam da je opasnost od bavljenja prosvećenošću dvostruka. Pva opasnost je razmišljanje da je potrebno uraditi nešto određeno kako bi do nje stigli. I da...

Saznaj više

Možemo li da razgovaramo?

Oluja Pre Zatišja

Knjiga Oluja Pre Zatišja poziva vas da budete koautori Nove Kulturne Priče za Čovečanstvo kao deo globalnog Pokreta. Videćete da je veoma korisno da je pročitate ako želite da postanete član Pokreta Građanskih Prava za Dušu, koji je aktivan duhovni projekat kojeg je Neale Donald Walsch pridodao Timu Čovečanstva, globalnoj...

Saznaj više

Bog vam nikada neće bilo šta oprostiti

Tumačenje RS Bogom

Ovo je važno. Molim vas pročitajte… Ako mislite da će vam Bog oprostiti bilo šta ‘’loše’’ što ste uradili, opasno se varate. Razgovori s Bogom nam kažu da vam Bog nikada neće oprostiti ništa.

Saznaj više

Možemo li promeniti način na koje promene menjaju nas?

Promena Promene

Čitav život nije ništa drugo do proces, koji mi nazivamo “promena”. Razgovor koji ćemo voditi je osmišljen tako da ponudi put ka pomoći i miru ako se upravo sada suočavate sa promenama u životu.

Saznaj više

Svedok Vašeg Života

Citati

U toku sledećih nekoliko nedelja uradiću nešto drugačije. Prezentovaću vam povremeno odlomke iz spisa Razgovori s Bogom Povratak Duhovne Obnove koji se odigrao u oktobru 2012. u Medfordu, Oregon.

Saznaj više

Vreme Vašeg Života

Citati

Da li je moguće da postoji još nešto što treba da razumemo o ovom iskustvu nazvanom Bog i Život?

Saznaj više