Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:život


Ideja vredna pažnje

Bilten

Dragi prijatelji... Moja voljena Em, moja životna saputnica, došla je do nečeg zaista fascinantog pre neko veče – možda i dublje nego što se na prvi pogled čini – želeo sam da podelim to sa vama ...

Saznaj više

Zašto smo došli na ovu planetu?

Tekstovi

Postoji razlog zbog kojeg smo ovde. Tvoja duša to zna, ali um možda ne zna, jer on može razmišljati o tome u pogrešnom pravcu...

Saznaj više

Pet Vrhunskih Pitanja

Tekstovi

Svaka ljudska boljka ima uzrok u nerazumevanju ovih pet pitanja. Nazivam ih Vrhunskim Pitanjima, jer odgovori na njih ne utiču samo na to kako percepiramo svet, već kako ga doživljavamo, zatim ne samo kako ga doživljavamo već i kako ga stvaramo.

Saznaj više

Da li je zaista sve "SAVRŠENO"?

Ključne Poruke RsB

Postoji Nova misao, učenje koje kruži - u stvari , to traje već godinama - to može da bude i obmanjujuće i nekorisno (tako reći ništa opasno) ako nije dobro objašnjeno. To je učenje da "sve je savršeno ", i da je naš posao "videti savršenstvo " u stvarima kakve jesu, a ne gledati na bilo koji uslov kao "nije u redu ", ili kao...

Saznaj više

Tvoja uloga

RSB Za Čovečanstvo

Složili smo se oko toga da svako ljudsko biće ima odredjenu ulogu.To nije mali korak, igranje uloge. Ne možete biti deo nečega na vibrantan i živ način ako niste svesni da ste deo tog procesa. To je, ako mislite da stojite izvan i posmatrate, mislićete da je sve "unutrašnji posao" i da za vas ne postoji prava uloga.

Saznaj više

Iluzija Života

Tekstovi

Ništa se ne dešava. Svi smo kolektivno pozvani da verujemo u ideju da se nešto dešava. Ništa se ovde ne dešava. Iako tako izgleda, mi smo kreatori dešavanja. I bukvalno sve smišljamo u našim glavama.

Saznaj više