Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:OLUJA PRE ZATIŠJA


Dan Buđenja

Događaji

Markirajte ovaj datum u svom kalendaru, kada ćemo dotaći svet DANOM BUĐENJA, projektom globalnog duhovnog aktivizma, postavljanjem 1000 reči koje mogu promeniti svet na svim vratima crkava širom sveta,- i na svim vratima svih sinagoga, hramova, džamija i svim kućama obožavanja svake tradicije.

Saznaj više