Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:Sloboda


Da li ste spremni za veliko Šta ako?

Božja poruka svetu

Da li je moguće da postoji nešto što ne razumemo potpuno o Bogu, razumevanje koje bi sve moglo da promeni?

Saznaj više

Drugi nesporazum u vezi sa Bogom: Bog zahteva od nas da verujemo u Njega i da Ga poštujemo na poseban način

Božja poruka svetu

Bog nam još od početka govori, i to nam svakog dana postaje sve jasnije, da je Drevna Kulturna Priča čovečanstva o zahtevu da ga obožavamo, verujemo u njega i da mu pristupimo na određen način potpuno netačna.

Saznaj više

Dan Buđenja

Događaji

Markirajte ovaj datum u svom kalendaru, kada ćemo dotaći svet DANOM BUĐENJA, projektom globalnog duhovnog aktivizma, postavljanjem 1000 reči koje mogu promeniti svet na svim vratima crkava širom sveta,- i na svim vratima svih sinagoga, hramova, džamija i svim kućama obožavanja svake tradicije.

Saznaj više

Postanite najbolja verzija SEBE

Živi kao Bog

Trajne promene I trajno isceljenje traže više od intelektualnog razumevanja. Morate se transformisati iznutra, živeći ono što ste naučili sve dok ne postane mudrost… navika…ISTINA. Sreća je dopustiti sebi da budete u redu s onim što je, a ne željeti i oplakivati ono što nije.Očito, ono što je,je ono što je trebalo biti, ili...

Saznaj više

Poruka Stvoritelja

Živi kao Bog

Budite blagi jedni s drugima, i dobri. Budite blagi i prema sebi, i dobri. Shvatite da su te dve izjave povezane i jednake. Budite velikodušni jedni prema drugima, i delite. Budite velikodušni prema sebi, isto tako.

Saznaj više

Šta se dešava kada stignemo tamo na "drugu stranu"?

Knjige

Nakon stapanja sa svetlošću, svi nivoi svesti postaju jedno i s jednom svešću napuštaju ”odaju” – srž tvog bića – i ulaze u duhovnu ravan. Isto tako, svi delovi bića – telo, um, duša – postaju jedno. Takodje, sva tri sredstva stvaranja – misao, reč i delo – postaju jedno. Sve se stapa. Usitinu, ”smrt” je ponovno...

Saznaj više