Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:Dobrota


Poruka Stvoritelja

Živi kao Bog

Budite blagi jedni s drugima, i dobri. Budite blagi i prema sebi, i dobri. Shvatite da su te dve izjave povezane i jednake. Budite velikodušni jedni prema drugima, i delite. Budite velikodušni prema sebi, isto tako.

Saznaj više