Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:Individualnost


Jedinstvo

Tekstovi

Bog ne želi Jedinstvo sa ljudima ili bilo šta drugo. Bog to jeste i Bog ne želi ono što je već njegovo iskustvo.

Saznaj više

Nezavisnost

Bilten

Naša zavisnost proističe iz povezanosti. Naša ujedinjenost je naša snaga. Isto tako je sa ljudskom dušom – i sa Telom Čoveka, takođe.

Saznaj više