Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:Jednakost


Ništa nije važno, čak ni stanje vašeg tela

Prosvetljenje

Ovo je peti deo jedne proširene serije o istraživanju o “prosvetljenju” kao ljudskom iskustvu. Prvi, drugi, treći i četvrti deo mogu se naći u arhivi. Na kraju prvog dela rekao sam da je opasnost od bavljenja prosvećenošću dvostruka. Pva opasnost je razmišljanje da je potrebno uraditi nešto određeno kako bi do nje stigli. I da...

Saznaj više

Hej, čekajte malo! Ne postoji mesto zvano Pakao??

Tumačenje RS Bogom

Razgovori s Bogom slavno ističu da ne postoji mesto zvano Pakao. Da li je moguće da je to istina?

Saznaj više

Mi smo oni na koje se čekalo

Citati

Pokušajte da unesete u um ideju o tome koliko dugo ova Zemlja postoji. Samo da vam dam, samo da nas smestim na odredjeni put, odredjeni kontekst, da nas stavim u vreme i prostor tako da možemo usredsrediti iskustvo koje imamo na neki odredjeni put.

Saznaj više

Ljubav i Strah

Knjige

BOG: Ako verujete da je Bog neko svemoguće biće koje čuje sve molitve, na neke kaže “da“, na neke “ne“, a “možda, ali ne sada“ na ostale, onda grešite.

Saznaj više

Znači `Bog` je ’zajedništvo’?

Knjige

BOG: Postoji samo Jedna Duša, Jedno Biće, Jedna Suština. Neki od vas ovo nazivaju ‘’Bogom’’. Ova Jedina Suština ‘’prepoznaje’’ Sebe kao Sve U Univerzumu – drugim rečima. Sve Što Postoji.

Saznaj više

Opstanak nije ’osnovni instinkt’ ljudi

Knjige

Možda već i znate da je Put Duše nešto na šta treba obratiti pažnju, ali možda vam nije jasno koliko je to vašno za vaše lično, zemaljsko blagostanje. Da, ne samo za vaše duhovno blagostanje, već za vaše fizičko, psihočko, emotivno, društveno, pa čak i finansijsko blagostanje takođe.

Saznaj više