Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:Ljudi


Nezavisnost

Bilten

Dragi prijatelji… Juče je bio Dan Nezavisnosti u SAD-a, najveći nacionalni praznik godine. Najveća proslava u zemlji. Uz svu tu paradu i vrevu, piknike i roštilje, zabave pored bazena i vatromete na kraju dana – ne mogu da ignorišem pitanje koje se nameće: Šta je „nezavisnost“, zapravo?

Saznaj više

Ljudsko ponašanje

Tekstovi

Nema potrebe za promenom ponašanja, a razlog zbog kojeg kreiramo negativna iskustva jeste da bismo stvorili Kontekstualno Polje u kojem bismo iskusili Ko Smo Zapravo i zatim kreirali našu sledeću najbolju viziju Sebe.

Saznaj više