Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:Postojanje


Suočavanje sa grubom, ponekad okrutnom i gotovo uvek verbalno agresivnom osobom

Tekstovi

Bili smo odbačeni jednom- najmanje, to su nam rekli da se desilo, kad nas je Bog izbacio iz Rajskog Vrta – i od tada smo oduvek osećali bol, samoću zbog toga, i potpunu pustoš. Ja to nazivam “Pustoš Izolovanosti”, I veoma smo se trudili da nikada više ne doživimo to, jer ne postoji ništa gore od osećaja odbačenosti, istisnutosti...

Saznaj više

Mi smo oni na koje se čekalo

Citati

Pokušajte da unesete u um ideju o tome koliko dugo ova Zemlja postoji. Samo da vam dam, samo da nas smestim na odredjeni put, odredjeni kontekst, da nas stavim u vreme i prostor tako da možemo usredsrediti iskustvo koje imamo na neki odredjeni put.

Saznaj više

Nemojte zameniti jednu grupu verovanja za drugu

Citati

Zapamtite, uz ovaj, kao i uz sve Razgovore od Boga, vrednujte ono što ste pročitali kao dragoceno ali ne kao Nepogrešivo. Znajte da ste vi svoj najviši autoritet.

Saznaj više

Ljudsko Ponašanje

Bilten

Dragi moji prijatelji... Spomenuo sam vam ranije da sam se zapitao... Da li bi nešto moglo da se preduzme da bi se ljudske ideje o Bogu proširile? Šta bi moglo da se uradi da ljudi promene svoja shvatanja vezana za sam Život? Šta bi moglo da proširi misli i razmišljanja o nama samima i o odnosu sa drugim ljudima? Ukratko: Šta...

Saznaj više

Promena perspektive

Bilten

Ono što nazivamo "stvarnošću" je prosta mentalna konstrukcija. Naša perspektiva kreira percepciju, percepcija uverenja, a uverenja ponašanja, naša ponašanja iskustva, a ona "stvarnost", dok naša stvarnost kreira perspektivu. Ovo je krug i jedna stvar neizbežno vodi ka drugoj.

Saznaj više

Jedinstvo

Bilten

Dragi moji prijatelji... Svake nedelje ovde razmatramo teme za koje mislim da mogu biti od pomoći na vašem duhovnom putovanju i koje vas mogu inspirisati dok se susrećete sa dnevnim izazovima. Ove nedelje bih voleo da se fokusiram na razlog zbog kojeg čovečanstvo kao celina nije okrenuto teologiji Jedinstva.

Saznaj više