Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:Saosećanje


Ljubav i Strah

Knjige

BOG: Ako verujete da je Bog neko svemoguće biće koje čuje sve molitve, na neke kaže “da“, na neke “ne“, a “možda, ali ne sada“ na ostale, onda grešite.

Saznaj više

Pčele izumiru – da, mi smo krivi za to

Globalni Razgovori

Vidite, problem je jednostavan. Pčele izumiru. Pogledajte, uzrok je očigledan. To smo mi. Pčele nisu imale problema sa opstankom i razmnožavanjem dok mi nismo došli. Čak su i tada imale malo problema sve dok nismo odličili da ispunimo vazduh i prekrijemo svaki cvet i rastinje na vidiku sa pesticidima i otrovima.

Saznaj više

Razgovori s Bogom (knjiga 2)

Razgovori s Bogom (knjiga 2)

Knjige

Neale Donald Walsch ne tvrdi da je Mesija nove religije, samo frustrirani čovek koji je jednog dana seo sa olovkom u ruci i teškim pitanjima u njegovom srcu.

Saznaj više