Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:Spiritualnost


Potraga je završena, Prosvetljenje je Vaše!

Prosvetljenje

Ovo je šesti i poslednji deo opširnog serijala o istraživanju “prosvetljenosti” kao ljudskog iskustva. Prvi, drugi, treći, četvrti i peti deo ovog serijala mogu se naći u arhivi. Na kraju prvog dela sam rekao da je opasnost od bavljenja prosvećenošću dvostruka. Prva opasnost je razmišljanje da je potrebno uraditi nešto...

Saznaj više

Tvoja Spiritualnost Na Delu

Živi kao Bog

Stvaranje se odvija sa čeitiri nivoa svesti.

Saznaj više

Da Li Je Nesreća Naš Jedini Put Ka Civilizovanosti?

Globalni Razgovori

Šta je potrebno da zaustavimo ovo što radimo? Da li smo zaista primitivnci, koji ne mogu naći način da kontrolišu svoje najveće varvarske impulse? Da li će naš očaj ostati tako akutan da osećamo da je opravdano da se prepustimo ubilačkom besu, i da li je jedina namera toga da nas drugi saslušaju? Ne postoji li način da ikad, ikad...

Saznaj više

Šta je Apsolutna Istina?

Živi kao Bog

Ne znam za vas, ali ja sam proveo čitav svoj život tragajući za svojom istinom izvan sebe. Prvo sam je pronalazio u svojim roditeljima, koji su za mene predstavljali prvi autoritet i za koje sam pretpostavljao da nisu govorili Nista Osim Istine o svemu.

Saznaj više