Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:prijateljstvo s Bogom


Da li bi nam bilo bolje bez RSB?

Živi kao Bog

Pokret za Građanska Prava Duše je dao predlog nedavno koji je već usvojen. Mnogi ljudi koji su čitali o ovom duhovnom projektu su se već složili da postanu deo inicijative. Oni koji su ovde odgovorili na moj poziv sa ‘’Da!’’ čuće me lično, uz poziv da postanu deo Tima Čovečanstva, globalne duhovne aktivne organizacije koja...

Saznaj više

Vi možete stvoriti lični pakao

Pakao

Neko (zaboravio sam ko je to bio) je spomenuo na mojoj Facebook stranici pre nekoliko nedelja da je pojam ‘’pakla’’ spomenut 88 puta u bibliji: 64 puta kao Jevrejska reč Sheol u starom zavetu, 11 puta kao Had u novom zavetu, jednom kao Tartarus, 12 puta kao Gehenna.

Saznaj više

Nemojte zameniti jednu grupu verovanja za drugu

Citati

Zapamtite, uz ovaj, kao i uz sve Razgovore od Boga, vrednujte ono što ste pročitali kao dragoceno ali ne kao Nepogrešivo. Znajte da ste vi svoj najviši autoritet.

Saznaj više

Čekaj malo! Sve što se dešava je ’savršeno’?

Ključne Poruke RsB

Ja, kao Bog, se nikada neću mešati u vaše odluke – ali ću ih uvek znati. Stoga, možete pretpostaviti da ako se nešto događa vama, da je to savršeno što se događa- jer ništa nije nesavršeno u Božjem svetu.

Saznaj više

Prava Svrha Romantičnih Veza

Knjige

Kada ljudske ljubavne veze propadnu (veze nikada zaista ne propadaju, osim u ljudskom smislu kada one ne stvore ono što ste želeli), one propadnu jer ste u njih ušli iz pogrešnih razloga.

Saznaj više

Znači `Bog` je ’zajedništvo’?

Knjige

BOG: Postoji samo Jedna Duša, Jedno Biće, Jedna Suština. Neki od vas ovo nazivaju ‘’Bogom’’. Ova Jedina Suština ‘’prepoznaje’’ Sebe kao Sve U Univerzumu – drugim rečima. Sve Što Postoji.

Saznaj više