Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:razgovorisbogom


Pretvorite Strah u Uzbuđenje!

Promena Promene

Razgovori sa Bogom kažu da sve počinje Ljubavlju ili Strahom. Svaka misao, svaka reč, svaka akcija. Ništa nas ne otvara više čudima života od Ljubavi i ništa nas brže ne paralizuje od Straha. Ipak, strah je fikcija.

Saznaj više

Pretvorite Očekivanje u Predviđanje

Promena Promene

Ništa ne uništava vezu (ili bilo šta drugo) brže nego očekivanje. Kada očekujete nešto od nekoga, vi mu oduzimate slobodu. A sloboda je suština Ljubavi. Zato ako zaista volite nekoga, uvek ćete mu dopustiti da urade šta on bira.

Saznaj više