Rezultati pretrage

Tag korišćen u pretrazi:zivikaobog


“Promenite svoje emocije, pre nego što one ne promene vas

Događaji

Jedan dan fizičkog prisustva u društvu Neale Donald Walscha može transformisati čitav vaš Život

Saznaj više

“Promenite svoje emocije, pre nego što one ne promene vas

Događaji

Jedan dan fizičkog prisustva u društvu Neale Donald Walscha može transformisati čitav vaš Život

Saznaj više

Pretvorite Strah u Uzbuđenje!

Promena Promene

Razgovori sa Bogom kažu da sve počinje Ljubavlju ili Strahom. Svaka misao, svaka reč, svaka akcija. Ništa nas ne otvara više čudima života od Ljubavi i ništa nas brže ne paralizuje od Straha. Ipak, strah je fikcija.

Saznaj više