Živi kao Bog


Tekstovia

Promena perspektive

Tražimo promenu perspektive cele naše vrste. Da pišemo novu Kulturnu Priču. Nudimo novi način za ljudska bića i promenu života na zemlju zauvek.

RSB Za Čovečanstvoa

Tvoja uloga

Složili smo se oko toga da svako ljudsko biće ima odredjenu ulogu.To nije mali korak, igranje uloge. Ne možete biti deo nečega na vibrantan i živ način ako niste svesni da ste deo tog procesa. To je, ako mislite da stojite izvan i posmatrate, mislićete da je sve "unutrašnji posao" i da za vas ne postoji prava uloga.


Ključne Poruke RsBa

Zakon suprotnosti

Naš poziv u životu je da okončamo strah. Potrebno je da napravimo ugovor sami sa sobom. Ugovor da nikada ne uskraćujemo sebi naš Pravi Identitet - čak i onda kada sve u prostoru oko nas i svetu izgleda drugačije. I stvarno, sve će izgledati drugačije. To je uloga Zakona Suprotnosti.

Tekstovia

Transparentnost

Možeš li zamisliti šta bi ljudi od moći i novca uradili, i kako bi vrisnuli, kada bi pomislili da svaki njihov potez, svaka radnja, svaka razmena i svaka odluka može biti vidljiva i proverena od bilo koga? Znaj ovo: ništa ne hrani poštenje bolje od transparentnosti.


Tekstovia

Zašto smo došli na ovu planetu?

Postoji razlog zbog kojeg smo ovde. Tvoja duša to zna, ali um možda ne zna, jer on može razmišljati o tome u pogrešnom pravcu...

Oluja Pre Zatišjaa

Najizazovnija stvar koju čovečanstvo može da uradi sada

Draga familijo... Nisam siguran odakle je ova ideja proizašla, ali neko mi je poslao pismo koje savršeno ono što želim da kažem ovde: Važan posao treba da se odradi i svi su sigurni da će ga Neko uraditi. Bilo ko bi to mogao, ali niko nije. Neko se naljutio zbog toga, jer je to bio posao svih. Svi su mislili da bilo ko može to da...


Knjigea

Teško da će postojati bolje vreme za prijateljstvo s Bogom

NEALE: Većina ljudi misli kako im je Bog prijatelj, ali oni ne znaju kako da iskoriste to prijateljstvo. Oni ga gledaju kao udaljeni odnos, a ne blizak. BOG: A mnogo ljudi me i uopšte ne smatra prijateljem. To je tužno ovde. Mnogo ljudi me posmatra kao roditelja, a ne kao prijatelja – I uz to kao teškog, surovog, zahtevnog, ljutog...

Biltena

Neale govori O Svrsi

Često me pitaju, "Šta je tajna radosnog, ispunjenog života?" Razmatrao sam to pitanje mnogo godina, i došao do zaključka da je jedna od tajni, ako ne i jedina, Svrha. Teško mi je da spoznam zadovoljavajući život koji nema svrhu. i što je svrha veća, bolje je.


Globalni Razgovoria

Najveći izazov sa kojim se sada čovečanstvo suočava

Najveći izazov sa kojim se suočava Čovečanstvo, ako želi da se razvije na narednom nivou, je da nađe način da se oslobodi negativnih emocija bez povređivanja samih sebe i drugih.

Globalni Razgovoria

Možete pomoći odmah uništenim Oklahomljanima

Počeli smo prošle nedelje jednu trodelnu seriju članaka o Novoj Analizi činjenice da malo činimo kako bi rešili uzrok naseilja u našem svetu, i da pogledamo neke alate koje naše globalno društvo može da koristi kako bi to uradilo.