Živi kao Bog


Globalni Razgovoria

Šta Bog želi?

Šta Bog želi? Šta zahteva od nas? Šta zapravo želi od nas? Šta je potrebno da bi nas vratio u Raj, k’ sebi? Da li On zaista poručuje čovečanstvu da ako ste Musliman, Jevrej, pripadnih Ba’ha’ii vere, Budista ili Mormon, ili tražite Boga na bilo koji drugi način, a da to nije hrišćanski, na primer – idete pravo u Pakao, u...

Biltena

Nezavisnost

Naša zavisnost proističe iz povezanosti. Naša ujedinjenost je naša snaga. Isto tako je sa ljudskom dušom – i sa Telom Čoveka, takođe.


Tekstovia

Iluzija Života

Ništa se ne dešava. Svi smo kolektivno pozvani da verujemo u ideju da se nešto dešava. Ništa se ovde ne dešava. Iako tako izgleda, mi smo kreatori dešavanja. I bukvalno sve smišljamo u našim glavama.

Tekstovia

Ljudsko ponašanje

Nema potrebe za promenom ponašanja, a razlog zbog kojeg kreiramo negativna iskustva jeste da bismo stvorili Kontekstualno Polje u kojem bismo iskusili Ko Smo Zapravo i zatim kreirali našu sledeću najbolju viziju Sebe.


Tekstovia

Namera

Sve što radimo ima veze sa namerama. Ako je tvoja namera u životu da živiš najbolju verziju Sebe, viziju u kojoj si nežna, saosećajna, iskrena osoba, onda će tvoje ponašanje prema drugima izgledati kao da postavljaš druge na prvo mesto. Razlika je u tome što ćeš to činiti za sebe...jer je to ono što ti jesi.

Tekstovia

Promena perspektive

Tražimo promenu perspektive cele naše vrste. Da pišemo novu Kulturnu Priču. Nudimo novi način za ljudska bića i promenu života na zemlju zauvek.


RSB Za Čovečanstvoa

Tvoja uloga

Složili smo se oko toga da svako ljudsko biće ima odredjenu ulogu.To nije mali korak, igranje uloge. Ne možete biti deo nečega na vibrantan i živ način ako niste svesni da ste deo tog procesa. To je, ako mislite da stojite izvan i posmatrate, mislićete da je sve "unutrašnji posao" i da za vas ne postoji prava uloga.

Ključne Poruke RsBa

Zakon suprotnosti

Naš poziv u životu je da okončamo strah. Potrebno je da napravimo ugovor sami sa sobom. Ugovor da nikada ne uskraćujemo sebi naš Pravi Identitet - čak i onda kada sve u prostoru oko nas i svetu izgleda drugačije. I stvarno, sve će izgledati drugačije. To je uloga Zakona Suprotnosti.


Tekstovia

Transparentnost

Možeš li zamisliti šta bi ljudi od moći i novca uradili, i kako bi vrisnuli, kada bi pomislili da svaki njihov potez, svaka radnja, svaka razmena i svaka odluka može biti vidljiva i proverena od bilo koga? Znaj ovo: ništa ne hrani poštenje bolje od transparentnosti.

Tekstovia

Zašto smo došli na ovu planetu?

Postoji razlog zbog kojeg smo ovde. Tvoja duša to zna, ali um možda ne zna, jer on može razmišljati o tome u pogrešnom pravcu...