Živi kao Bog


Oluja Pre Zatišjaa

Najizazovnija stvar koju čovečanstvo može da uradi sada

Draga familijo... Nisam siguran odakle je ova ideja proizašla, ali neko mi je poslao pismo koje savršeno ono što želim da kažem ovde: Važan posao treba da se odradi i svi su sigurni da će ga Neko uraditi. Bilo ko bi to mogao, ali niko nije. Neko se naljutio zbog toga, jer je to bio posao svih. Svi su mislili da bilo ko može to da...

Knjigea

Teško da će postojati bolje vreme za prijateljstvo s Bogom

NEALE: Većina ljudi misli kako im je Bog prijatelj, ali oni ne znaju kako da iskoriste to prijateljstvo. Oni ga gledaju kao udaljeni odnos, a ne blizak. BOG: A mnogo ljudi me i uopšte ne smatra prijateljem. To je tužno ovde. Mnogo ljudi me posmatra kao roditelja, a ne kao prijatelja – I uz to kao teškog, surovog, zahtevnog, ljutog...


Biltena

Neale govori O Svrsi

Često me pitaju, "Šta je tajna radosnog, ispunjenog života?" Razmatrao sam to pitanje mnogo godina, i došao do zaključka da je jedna od tajni, ako ne i jedina, Svrha. Teško mi je da spoznam zadovoljavajući život koji nema svrhu. i što je svrha veća, bolje je.

Globalni Razgovoria

Najveći izazov sa kojim se sada čovečanstvo suočava

Najveći izazov sa kojim se suočava Čovečanstvo, ako želi da se razvije na narednom nivou, je da nađe način da se oslobodi negativnih emocija bez povređivanja samih sebe i drugih.


Globalni Razgovoria

Možete pomoći odmah uništenim Oklahomljanima

Počeli smo prošle nedelje jednu trodelnu seriju članaka o Novoj Analizi činjenice da malo činimo kako bi rešili uzrok naseilja u našem svetu, i da pogledamo neke alate koje naše globalno društvo može da koristi kako bi to uradilo.

RSB Za Čovečanstvoa

Šta se može reći za društvo koje stvara jedan veći jaz između bogatih i siromašnih?

Da li možemo da podržimo društvo na smanjenju razlike među njegovih pripadnicima sa najvišim, srednjim i niskim primanjima? Može li išta opravdati kulturu koja žudi da stvori mehanizme kojima se ističe mentalitet “ svako za sebe/pobednik osvaja plen“?


Globalni Razgovoria

Malo radimo na rešavanju uzroka nasilja u našem svetu

Da li je moguće da je sve što se trenutno događa u našem svetu – u Siriji, Nju Orleansu, Bostonu, Iraku, Iranu – rezultat jedne veoma mlade vrste živih bića koja prolazi kroz bolove u sopstvenom evolucionarnom procesu?

Globalni Razgovoria

Pčele izumiru – da, mi smo krivi za to

Vidite, problem je jednostavan. Pčele izumiru. Pogledajte, uzrok je očigledan. To smo mi. Pčele nisu imale problema sa opstankom i razmnožavanjem dok mi nismo došli. Čak su i tada imale malo problema sve dok nismo odličili da ispunimo vazduh i prekrijemo svaki cvet i rastinje na vidiku sa pesticidima i otrovima.


Globalni Razgovoria

Konačno Slobodni! Hvala Svemogućem Bogu, Najzad Smo Slobodni!

Odluka Vrhovnog Suda SAD je direktan udar na takozvani Čin Odbrane Braka što je uzrok za slavlje širom sveta, kao što je udar koji zakonom reguliše ljubav između svih ljudi nezavisno od pola, i postavlja jedan standard koji druge nacije sada teško mogu da ignorišu.

Globalni Razgovoria

Anđeli Arizone su nam pokazali put

Oni su znali dok su ulazili unutra da je to jedan veoma opasan posao, I da mogu poginuti. To je jedna izvanredna stvar. Oni su to znali dok su ulazili unutra. A opet,su ušli ..