Bilten


Biltena

Nezavisnost

Naša zavisnost proističe iz povezanosti. Naša ujedinjenost je naša snaga. Isto tako je sa ljudskom dušom – i sa Telom Čoveka, takođe.