Bog i mi smo Jedno

17.05.2008. Bilten

Dragi prijatelji…
Prošle nedelje smo pričali o Pet Vrhunskih Pitanja. To su:


1. Ko smo?
2. Zašto smo ovde?
3. Koja je naša Istinska Veza sa ljudima oko nas?
4. Ko i šta je Bog?
5. Koja je naša Istinska Veza sa Božanstvom?


Odgovorili smo na prva četiri pitanja, a finalno smo ostavili za ovu nedelju.


U RsB piše da smo Bog i mi Jedno. Ipak, šta to zapravo znači? Znači da nema odvojenosti izmedju nas i Boga. Naša povezanost sa Božanstvom je ista kao i naša povezanost sa Sopstvom. Mi smo to isto od čega je i Bog stvoren, i obrnuto. Nema razlike, osim u stepenu. Ne volim da koristim ovaj stari i zamoran primer, ali mi smo Bogu kao kap vode u okeanu: Jedno Isto, Jedan Deo Celine.


Ako je ovo istina (a, jeste), onda smo mi kreatori sopstvene realnosti (a, jesmo) i delujemo u našem mikro svetu isto kao i Bog u svojoj makro realnosti. On je deo našeg procesa, jer smo Jedno.
Govorimo ovde o sistematičnom procesu uzroka i posledica.
Bog je taj proces. Bog je sistem. Kada nam kaže: „Uvek sam sa vama, čak i na kraju vremena“, misli na to.


To je nešto što generalno nije shvaćeno i retko je objašnjeno. Skoro nikad nismo čuli ovo objašnjene u odnosu na Ličnu Kreaciju.


60-tih godina postojao je pano koji je bio veoma popularan. Pisalo je: DA LI JE BOG MRTAV?


Ideja iza pitanja je da je čovečanstvo napredovalo mnogo i tako brzo , a ideju Boga smo zapostavili kao nebitnu. Ta misao je oživela poslednjih godina uz urgiranje učenja koje se zove Zakon Privlačenja: sposobnost individua da kreiraju svoju realnost koristeći ništa drugo osim „pozitivnog razmišljanja“ i „fokusirane namere“.


Znam, naravno, da Bog nije mrtav. I većina ljudi se slaže sa ovim. Istraživanja pokazuju da najveći procenat populacije u bilo kojoj naciji veruje u silu moćniju od njih samih.
Ipak, ako mi ljudi možemo da osvojimo sve što želimo u životu koristeći sopstvenu moć, šta je svrha te sile moćnije od nas? Šta je njena funkcija?

Neverovatan zaključak koji većina ljudi ima jeste da nam više nije potreban Bog.
Neću da vam kažem da ako verujete u Boga učiniće vas veoma srećnim. Ne odmah. Verujem da mnogi već žele da ostave ovu knjigu. Ne radite to, jer ćete propustiti deo koji volite.
(Ako uopšte ne verujete u Boga, ono što ću reći sledeće biće vam veoma zanimljivo!)


Više nam ne treba Bog.
Ustvari, nikada ni nije.
Ne treba nam Bog, uopšte.

Ovo je početna istina koja će šokirati svet. To je Neizgovorena Istina koju niko ne želi da čuje. Ipak, nije jedina. Ostale imaju veze sa tim zašto nam ne treba Bog.
To što nam Bog ne treba nema veze sa tim da li imamo koristi od Njega.
Želim to da naglasim ovde. Ponavljam, to što nam Bog ne treba ne znači da ne možemo imati  koristi od Njega.
Ustvari, baš iz razloga što možemo imati izvanrednu korist od Boga , on nam ne treba.
Kako nam može trebati nešto što stalno imamo, nešto što je sa nama u bilo kojim okolnostima, što možemo uvek imati na raspolaganju?

Ne možete nemati Boga u životu, On je deo vašeg života, i u ovo mnogi ljudi ne mogu da veruju. Ne veruju u najviše obećanje Boga: Uvek sam sa vama, i da se vreme okonča.
Ne možete ne koristiti Boga, čak iako to poričete. Ovo većina ne prihvata kao najdivniju istinu, učenu od strane svih religija.

Traži i biće ti dato.

Ljudi ne mogu da prihvate ovu istinu i kompletno ne shvataju formulu po kojoj mogu da stvore to što žele u svojim životima.
Ovo zovem formulom Procesa Lične Kreacije, neki to zovu Zakonom Privlačenja – formula koja ne odbacuje Boga, već sasvim suprotno. Čini naše iskustvo Boga još važnijim i stvarnijim nego ikada pre.

Ljubav i zagrljaji na vašem putovanju...
Neale

Komentari