Iluzija Života

31.05.2008. Bilten


Trenutno mi se tri teme motaju po glavi… Ovog trenutka razmatram:


(1) Iluziju Života
(2) Značenje Jedinstva u svakodnevnom životu
(3) Duhovnu revoluciju Novog Milenijuma


Većina ovoga ima veze sa radikalnim uzdizanjem Kulturne Priče Čovečanstva.
Što se tiče Iluzije Života, pisao sam dosta o tome kakav je osećaj doći u dodir sa tim. U slučaju da ste propustili, evo ovde još jedan osvrt na tu temu...


Put Mira – i više od toga


Beleške sa Putovanja u Nedodjiju


Ništa se ne dešava. Svi smo kolektivno pozvani da verujemo u ideju da se nešto dešava. Ništa se ovde ne dešava. Iako tako izgleda, mi smo kreatori dešavanja. I bukvalno sve smišljamo u našim glavama.


Stvari se dešavaju, da. Nema sumnje u to. Dešavaju se. Ali ništa od toga ne znači mnogo. Uzrok patnje je naša ideja da dešavanja imaju neko značenje. Ništa od toga nema. Kada to razumemo – razumemo sve i ništa.


Sve i ništa su jedno te isto.

Danas je Ponedeljak. Početak nove nedelje. Novog ciklusa Bilo Čega. Ne idemo nigde. Ne radimo ništa. Mislimo da radimo nešto i idemo nekuda, ali nije tako. Kada to uvidite , napokon počinjete da se krećete.

Vidite li ironiju?

Može biti zabavno malo se igrati. Može čak biti divno. Dobar je osećaj. Uzbudljivo je. Ali ne znači ništa. Nije stvarno. Ništa stvarnije od gledanja filma. Gledamo film ovde. I nas u njemu. Uživamo, zar ne?
Ideja je da se probudimo. I da probudimo ostale. Hodamo u snu i ideja je da prestanemo. Čak iako uživate u snu, ideja je da se probudite, jer je na drugoj strani sna iskustvo koje tražite. Ironija je, možete imati to iskustvo samo ako ga ne tražite.

Ništa od ovoga nema smisla, znam. Ništa što sam ovde napisao nema smisla. Ne, za ljudski um. Ljudski um je nesposoban da stvori smisao. Samo super ljudski um može početi da razume, da razaznaje. Morate se pomeriti u superum.
Nije ni pošteno niti tačno nazivati ga tako – superumom. Trebao bih da kažem vaše superljudsko Sopstvo. Poziv je da pridjete ka svom superljudskom Sopstvu. Sve ostalo izmišljate.


Postoji poenta u svemu ovome, ali samo superljudsko Sopstvo može da shvati. Ali, nema potrebe, jer to što bi shvatilo, ono jeste.


To što jeste ne objašnjava ništa. Ono jednostavno jeste. Objašnjenja nisu potrebna. Samo je ljudskom umu potrebno objašnjenje i on preklinje da ih dobije. Superljudsko Sopstvo je objašnjenje. Ne treba mu ništa. Ono i ne zna šta preklinjanje znači.


Šta danas umišljate?


Ljubav i zagrljaji...


Neale

Komentari