Nezavisnost

21.11.2013. Bilten

Dan Nezavisnosti u SAD-u je najveći nacionalni praznik godine. Najveća proslava u zemlji.
Uz svu tu paradu i vrevu, piknike i roštilje, zabave pored bazena i vatromete na kraju dana – ne mogu da ignorišem pitanje koje se nameće: Šta je „nezavisnost“, zapravo?

Razmišljao sam o tome ceo dan. I evo šta sam zaključio:
„Nezavisnost“ ne znači biti usamljen. Ne znači biti „odvojen od“ ili „jači od“ ili „nepovezan“. 50 država u SAD-a nisu odvojene jedne od drugih, niti je neka moćnija, niti su nepovezane. Zapravo, države su medjuzavisne u isto vreme koliko su i Nezavisne.

Uistinu, naša zavisnost proističe iz povezanosti. Naša ujedinjenost je naša snaga.
Isto tako je sa ljudskom dušom – i sa Telom Čoveka, takođe. Mi smo, svako od nas, Individualnosti Božanstva. Božanstvo je vrhunsko Jedinstvo. Kada Božanstvo individualizira, ono ne odvaja. Ostaje Ujedinjeno i dok je Raznovrsno.

Razlike nisu isto što i podele. Prsti na vašim rukama jesu različiti, ali ni u kom slučaju odvojeni, već deo Iste Ruke i Jednog Tela. Naše duše su Prsti Boga.
Naše Jedinstvo sa Bogom je naša snaga kao pojedinca. Baš to Jedinstvo dozvoljava našu Nezavisnost.

Kada se odvojimo od Boga, gubimo osećaj Jedinstva, i sa tim, osećaj sigurnosti, moći, mudrosti, snage. Sa Bogom na mojoj strani znam da sam sposoban za bilo šta. Kada se osećam odvojeno od Boga, moj osećaj sposobnosti bledi.


Ovo je moje iskustvo. Kakvo je vaše? Da li se osećate povezano sa Bogom svaki dan? Da li doživljavate svoje partnerstvo sa Njim kao živu realnost ili samo kao koncept koji nema ništa sa „stvarnim životom“?
Osećate li snagu nezavisnosti kroz svest vašeg jedinstva sa Bogom?

Pitam se ...
Ljubav i zagrljaji...
Neale

 

Komentari