Promena perspektive

7.03.2008. Bilten

 Ono što nazivamo "stvarnošću" je prosta mentalna konstrukcija. Naša perspektiva kreira percepciju, percepcija uverenja, a uverenja ponašanja, naša ponašanja iskustva, a ona "stvarnost", dok naša stvarnost kreira perspektivu. Ovo je krug i jedna stvar neizbežno vodi ka drugoj.

Nisu svi ljudi svesni ovog kruga, ali oni koji jesu počinju da shvataju da sve što je potrebno jeste promena perspektive. To je razlog zbog kojeg ovako uporno radim na promeni shvatanja Boga , Života i naših odnosa.

Kao i svi ljudi koji aktivno učestvuju u onome što nazivam Pokret Nove Duhovnosti.

Tražimo promenu perspektive cele naše vrste. Da upišemo novu Kulturnu Priču. Nudimo novi način za ljudska bića i promenu života na zemlju zauvek.

Verujemo da je moguće okončati nasilje kao meru rešavanja konflikta. Verujemo da je moguće staviti tačku na kolektivnu pohlepu kao meru zadovoljenja želje za boljim životom. Verujemo da je moguće okončati represiju kao meru vladavine, okončati strah kao motivaciju ljudi i okončati patnju kao fundamentalni aspekt ljudske uslovljenosti.

Biramo da živimo i delimo izuzetna iskustva Novih Poruka Novog Boga. Ovo iskustvo je poruka iz naših srca.
Slično je poruci koju stalno nosite za vaše voljene. Ili vapaju srca kada su voljeni u nevolji.
Ovo je poruka koju unosite u svet i poruka koju ostavljate svetu, kada ste Istinski Svoji. Ovo je poruka koju ostavljam vama, da je se setite i delite sa onima sa kojima dolazite u kontakt.

Budite dobri jedni prema drugima. Nežni.
Budite dobri i nežni prema sebi, takodje,
Shvatite da ta dva ne moraju da se isključuju.
Budite velikodušni i delite.
Budite velikodušni i prema sebi, takodje.
Znajte da samo onda kada pružate sebi, možete i drugima. Jer ne možete dati drugome ono što nemate ni sami.
Budite saosećajni jedni prema drugima. Iskreni.
Da biste i sami bili u istini, danju i noću, ne možete biti neiskreni prema drugima.

Zapamtite da izdaja sebe u cilju odanosti drugom i dalje znači izdaju. I to najgore vrste.
Zapamtite da je ljubav sloboda. Ne treba vam druga reč da je definišete. Nijedna druga reč da je shvatite. Niti neka druga akcija da je iskažete.

Ako tražite pravo značenje ljubavi, doći će joj kraj. Jedino pitanje je: možete li dati ovaj poklon ljubavi sebi i drugima.
Svi sistemi, odluke i izbori koji ispoljavaju slobodu jesu od Boga. Jer Bog je sloboda, a sloboda je Ljubav.
Zapamti da je ovaj svet Iluzija, da ono što vidiš nije stvarno i da možeš iskoristiti ovu iluziju da iskusiš Krajnju Stvarnost. Uistinu, zbog toga si ovde.

Komentari