Božja poruka svetu


Božja poruka svetua

Osnova toliko toga

Ako je skoro svako na planeti pogrešno shvatio pojam Boga, onda skoro ništa što bilo ko radi na planeti neće funkcionisati kako treba. To je zato što je osnova toliko toga što rade rezultat njihovih uverenja o Bogu.

Božja poruka svetua

Da li ste spremni za veliko Šta ako?

Da li je moguće da postoji nešto što ne razumemo potpuno o Bogu, razumevanje koje bi sve moglo da promeni?


Božja poruka svetua

Naš prvi nesporazum u vezi sa Bogom: Boga se treba plašiti

Od svih stvari koje su mi rečene o Bogu tokom svih mojih godina provedenih na planeti, najtužnije je ono što je ponavljano iznova i iznova od strane svih autoriteta: Plašite se Boga. Hrišćanstvo je prepuno takvih opomena. Kao i Islam. Kao i učenja Judaizma.

Božja poruka svetua

BOŽIJA PORUKA SVETU

Bog nam još od početka govori, i to nam svakog dana postaje sve jasnije, da je Drevna Kulturna Priča čovečanstva o tome da treba da se plaši Boga očigledno i jednostavno netačna. U redu je da sada uklonimo ovo drevno učenje iz naše trenutne priče, i da prestanemo to da ponavljamo sebi i svojoj deci.


Božja poruka svetua

Drugi nesporazum u vezi sa Bogom: Bog zahteva od nas da verujemo u Njega i da Ga poštujemo na poseban način

Bog nam još od početka govori, i to nam svakog dana postaje sve jasnije, da je Drevna Kulturna Priča čovečanstva o zahtevu da ga obožavamo, verujemo u njega i da mu pristupimo na određen način potpuno netačna.

Božja poruka svetua

Da li je ovo zaista Božija poruka?

Budite sigurni da je ovo poruka od Boga, kao i ostale ideje u ovoj knjizi. Vi ste ih privukli sebi, doveli ste ih u svoj život, baš kao i sve drugo u vašem iskustvu, i sve za svrhe vašeg razvoja. Bog je svetu poslao poruke koje nalazite ovde pre ovog trenutka. Ove poruke su nebrojano mnogo puta poslate. Ove istine su otkrivene čovečanstvu...