Osnova toliko toga

8.12.2014. Božja poruka svetu

Nije mala stvar pogrešiti u vezi sa Bogom. I ako gotovo svako na planeti pogrešno shvata Boga, to tek nije mala stvar.

Ako je skoro svako na planeti pogrešno shvatio pojam Boga, onda skoro ništa što bilo ko radi na planeti neće funkcionisati kako treba. To je zato što je osnova toliko toga što rade rezultat njihovih uverenja o Bogu.

Mislite da nije tako?

Razmislite ponovo.

Skoro svi savremeni zakoni civilizacije su proistekli iz ranijih pravila i zakona neke verske tradicije. Skoro sva ljudska moralna načela proizilaze iz religijskih teorija. Skoro svaki politički pokret i ekonomska teorija, zasniva se na idejama pravde, ispravnog i pogrešnog, i poštenja, čime nas uče duhovni učitelji.

Ključni principi Kulturne Priče onih koji veruju u Boga, utiče čak i na one koji ne veruju u Njega.

Ogroman broj ličnih odluka milijarde pojedinaca širom planete, doneto je unutar konteksta onoga što veruju da je svrha života, šta smatraju da se dešava nakon ovog života, šta veruju o Bogu i o tome šta Bog želi.

Tako da nije mala stvar šta mislite o Bogu.

Predlog: Ni jedan sistem koji postoji da učini život boljim, ne funkcioniše.

Čekajte. Još je gore.

Ne samo da sistemi ne rade ono šta bi trebalo da rade, već rade sasvim suprotno.

Govorio sam o ovome u ranijim knjigama. Verujem da je vredno ponavljati i naglašavati.

Naši politički sistemi zapravo povećavaju neslaganja i nered. Naši ekonomski sistemi zapravo povećavaju siromaštvo i jaz između bogatih i siromašnih. Naši ekološki sistemi zapravo povećavaju uništavanje životne sredine.

Naši sistemi zdravstvene zaštite zapravo povećavaju nejednakost pristupa modernoj medicini i zdravstvenim uslugama. Naši obrazovni sistemi zapravo povećavaju nedostatak znanja. Naši socijalni sistemi zapravo povećavaju različitost, disharmoniju i nepravdu.

I što je tužnije od svega, naši duhovni sistemi zapravo povećavaju netoleranciju, bes, mržnju, nasilje i ratove.

Kada bi ljudski napredak na zemlji bio laboratorijski eksperiment, odavno bi bio proglašen potpunim neuspehom.

Zapravo, potpunom katastrofom.

Ne slaže se svako sa ovim. Ima onih koji veruju da čovečanstvo evoluira ka sve višim nivoima sofisticiranosti i dostignuća, stvarajući sve bolji i bolji kvalitet života za sve članove naše vrste.

Moguće je da se oni ne nalaze među 842 miliona ljudi (to je svaki osmi čovek na svetu) koji nemaju dovoljno hrane da jedu. Sigurno je da oni nisu roditelji 650 dece koja umru od gladi svakog sata.

Oni po svoj prilici nisu među 20.9 miliona žena i dece koja se godišnje prodaju u belo roblje.

Oni takođe nisu među preko 3 milijarde ljudi koji žive sa 2.05 dolara dnevno, ili milijardama onih koji nemu zdravstveno osiguranje. (Oko 19 000 dece svakog dana umre od izlečivih bolesti kao što su malarija, diareja i upala pluća)

Oni takođe ne mogu biti među 1.7 milijardi ljudi koji nemaju čistu vodu, ili 2.6 milijardi bez kupatila, ili 1.6 milijardi ljudi – što je četvrtina čovečanstva- koji žive bez struje.

Tako je. U prvoj četvrtini 21. veka 2.6 milijardi ljudi živi bez toaleta, a 1.6 živi bez struje.

Možda ćete se zapitati - Kako je to moguće? To je dobro pitanje.

To je veoma dobro pitanje, s obzirom da ljudska bića smatraju sebe civilizovanim. Za pomenute ljude, „civilizacija Civilizacije” nije još ni počela.

Planeta na kojoj 5 procenata populacije poseduje 95 procenata bogatstva i resursa- gde većina od tih 5 procenata smatra da je to savršeno u redu, čak i ako veliki broj ljudi živi u patnji- ne liči na planetu na kojoj je postignut ljudski napredak.
Sve ovo je moguće zbog zajedničkih vrednosti onih koji mogu da urade nešto po tom pitanju. A odakle dolaze te vrednosti? Pretpostavljam da one proizilaze velikim delom iz dobronamernih, ali pogrešnih uverenja o Bogu koja mnoga ljudska bića imaju - uključujući i one koji uopšte ne veruju u Boga.

*

Da li neko mari za to što je naša vrsta takav promašaj- ili zbog čega?

Da li neko veruje da to nije tako?
Da li iko želi da zna kako bi ova situacija mogla u trenutku da se promeni?
Da li iko želi da zna kako bi njen ili njegov lični život mogao da se promeni na bolje prihvatanjem samo jedne ideje?
Da li želite da znate?

 

Komentari