Vreme Vašeg Života

7.07.2013. Citati

Da li je moguće da postoji još nešto što treba da razumemo o ovom iskustvu nazvanom Bog i Život?

To je kompliment za vas, i za milione ljudi, sada više miliona ljudi, koji su kao i vi pročitali ove knjige, prodate u više miliona primeraka na 37 jezika, širom sveta. A kompliment vama je taj, što je sada čovečanstvo, koje vi predstavljate, otvoreno za istraživanje , ovde i stoga, neistraživog pitanja. Tj. pitanja kojeg se većina ljudi snebiva.

Da li je moguće da postoji nešto što ne razumemo o Bogu i Životu, razumevanje koje bi moglo promeniti sve?

I da li je moguće, da je to što ne razumemo u potpunosti u vezi sa osnovnim pitanjem koje postavljaju srce i duša svakog živog bića, a to je : Ko sam ja , zaista ? I šta je radim ovde? I da li je moguće, jednostavno moguće, da su naša već postojeća uverenja i religije odgovorile na ovo pitanje na nepotpun način?

Tj, nije im sve jasno. Da li je moguće da čak i sa predivnim blagom, koje su nam svetske religije donele, i uz izvanredne uvide koji se nalaze u njihovim svetim spisima i zapisima, možda, samo možda nešto od toga što je napisano i rečeno, čemu su nas učili, nije potpuno tačno ili razumljivo? A ako je to moguće, šta je karika koja nedostaje, a koja može sve da promeni? Ako sebi ne postavimo to pitanje, ovog momenta , tj ako čovečanstvo kao celina ne reši taj problem, upravo sada pre nego što prodje previše vremena, a možda i ne prodje previše vremena pre nego što ljudska vrsta ne rekonstruiše u potpunosti svoje kolektivno iskustvo o samom životu na takav način da život koji mi znamo postane prošlost. Jer sada je čovečanstvu dato, u samim njihovim jagodicama na prstima, tehnologija , da nepovratno promene krajnji život kakav znamo, godinama ranije to nije bila istina. Mogli smo da napravimo štetu tu I tamo, da prouzrokujemo ogromna razaranja, ali globalno gledano, život koji poznajemo bi se nastavio. Ipak, danas, sada imamo tehnologiju sa kojom možemo da učinimo više od razaranja. Imamo tehnologiju za krajnje uništenje. Svega. Preko noći. I ne mislim samo na oružja za masovno uništenje, koje smo i razumeli.

Mislim na oružje za masovno uništenje koje tek treba da počnemo da razumemo jer je i glad oružje za masovno uništenje, i ugnjetavanje je oružje masovnog uništenja, predrasuda je takodje oružje masovnog uništenja. Ljutnja je oružje za masovno uništenje. Nesporazum je oružje masovnog uništenja. Očaj, siromaštvo, su oružja za masovno uništenje. Oni rade na uništavanju ljudskog duha. A kada je ljudski duh uništen, osobe sa uništenim duhom, počinju da uništavaju ljudska tela oko njih. Šalju avione i helikoptere u oblakodere ne razmišljajući o tom postupku. Ili se nalaze u drugim avionima i bacaju bombe na centre sa pretežnom naseljenošću. Koriste oružja za masovno uništenje, kako bi našli orušja za masovno uništenje. I uopšte ne vide nikakvu kontradiktornost. To je kao korišćenje smrtne kazne kako bi se sprečili ljudi da ubijaju jedni druge. I neuspevaju da vide kontradiktornost uopšte. Samo primitivna društva mogu gledati takve kontradiktornosti, a da ih ne vide uopšte. Samo vrste koje jednostavno ne razumeju ko su i zasto su ovde?

Komentari