Da li je ovo doba na koje je čovečanstvo čekalo?

22.07.2013. Globalni Razgovori

Zvuči previše dobro da bi bilo istina, znam – ali može li to onda biti istina? Da li je moguće da je 23 juli stvaran i ‘’zvaničan’’ početak 1000 Godina Mira?

To je ono što su neki astrolozi i prognozeri (kao i davni vidovnjaci, kao Nostradamus) rekli. Svet je, objavili su, sada u jednom Velikom Preokretu – ali on nije destruktivan. Več je suprotno, stvaralački.


Ovde govorimo o jednom potpuno novom rimejku (što ja nazivam Preporod Čovečanstva u mojoj knjizi Oluja pre Zatišja) koji je osmišljen da stvori najradosniji, najefikasniji, najefektiviniji napredak koji nije ikada još zamišljen u Priči Ljudi.


On će uključiti – prema prognozerima – jednu potpuno rekonstrukciju naše politike, naše ekonomije, naše culture, i naših duhovnih puteva. Prema astrolozima, sve je vezano za Pun Mesec koji sija u 7. kući na jutro 23. jula, i Jupitera usklađenog sa Marsom… ili nešto tako. (Možda ne znam tačno sve detalje)


Kod svakog događaja, verujem da je istina, da je sve od života, ništa drugo do vibrirajuća energija. Uvek su mi pričali da energija utiče na energiju. Tj. jedan izvor energije ima uticaj na drugi izvor energije, koji su u interakciji na takav način da se između njih stvara jedna treća vibrirajuća energija.


Ovaj proces energetskog mešanja i interakcije se događa širom Univerzuma među svim povezanim manifestacijama života. Mi živimo u jednoj kosmičkoj kosmologiji koja se sama hrani, održava i ponovo sebi stvara jedan novi simultani proces koji se dešava jednostrano svuda. Da li zvezde i druga nebeska tela, imaju uticaj na život na Zemlji? Ako mesečeve mene mogu uticati na talase plime naših okeana (a da ne spomenemo talase plime naših emocija), šta mislite da može celo noćno nebo da učini?


Upravo smo sada završili jedno hiljadugodišnje putovanje sa Saturnom koji je uticao na Zemlju u našoj energetskoj sferi, zbog svog položaja u odnosu na nas iz generacije u generaciju. Sada, jedan novi hiljadugodišnji ciklus počinje. sa Suncem kao najvećim energetskim uticajem kao i 23. jula. Ovaj proračun zasnovan je na 7 Ciklusa, za koji se kaže da se može primeniti na kosmos.


Posmatranja tokom istorije su nam otkrila ovaj ciklus, gde je jedan sedam-milenijuma ciklus počeo sa takozvanim Milenijumom Meseca koji je počeo 4000. pne. Ti dani su sada iza nas. Sa Milenijumom Sunca koji je otpočeo, doživećemo, bukvalno, jednu Novu Zoru. To je svitanje jedne nove civilizacije – ili, možda tačnije, početak ‘’civilizovanja Civilizacije’’.
Ako je ovo zaisata pravi početak jednog novog ciklusa u ljudskoj istoriji, koliko će dugo ovaj ciklus čekati zavisi od nas, naravno. Duhovni aktivistički pokret koji je stvoren – nazvan Evolucija Revolucije  – je deo Dvanaest Sfera Životne Inicijative Tima Čovečanstva. Ovaj i drugi terenski napori će daleko ići kako bi otkrili da li je predviđenih 1000 godina mira i prosperiteta pred nama.


Pitanje: Kakvu ulogu, ako postoji, vi želite i planirate da odigrate u ovom 1000 godina ciklusu koji nastupa? Da li ste ‘za’’?

 

Komentari