Posle Konektikata: Potrebna nam je ’’neugasiva žudnja’’

7.07.2013. Globalni Razgovori

Osećam kako bi sada želeo da provedemo neko vreme diskutujući o Razgovorima s Bogom u kontekstu tužnog događaja koji se desio u Newtown, Connecticut-u.

Sve za šta osećam impuls da podelim sa vama će pokriti veći deo ovoga, pa stoga, ako dozvolite, ovaj materijal ću podeliti na nekoliko tekstova, u danima pred nama.


Pre nego što uronimo, u dane pred nama, u to šta RZB kaže o takvim događajima u našem svetu, danas želim sa vama da podelim gledište mog prijatelja Rabbi Michael Lerner. Michael, u svom skorašnjem pismu, ističe da mi definitivno moramo da imamo mnogo strožije zakone o kontroli oružija- ali on kaže i da nam nikada neće to biti dovoljno kako bi okončali te užasne stvari kojima smo prisustvovali u osnovnoj školi Sandy Hook.


Nikada nećemo videti nestanak takvog ponašanja, Michael kaže, sve dok naše globalno društvo ne prihvati ‘’fundamentalnu transformaciju svesti’’. I ja se u potpunosti slažem s njim. A šta može doprineti stvaranju takvog preokreta svesti?


‘’Moramo imati evidenciju o obrazovanju u svakoj školi i svakom nivou nastave koja podučava ne nasilje- podjednako kao filozofiju života tako i praktičan način života svakog’’, Michael je istakao. Opet ne mogu, a da se ne složim s njim.


‘’A kako bi to izgledalo? Pa, Michael kaže, to bi podrazumevalo ne nasilnu komunikaciju, i podučavati o tome decu, tinejdžere, i studente…

  1. Kako da vrednujete i da se brinete za svakoga na planeti uključujući i roditelje, nastavnike, komšije, prijatelje, i buduće ljubavnike i partnere?

  2. Kako se izboriti sa depresijom, ljutnjom, osećajem otuđenosti, bespomoćnosti, stresom i usamljenošću?

  3. Kako da podržimo one koji ne funkcionišu ili su psihički ili duhovno oštećeni i kako da nađemo korektnu pomoć za ljude kojima je potrebna profesionalna pomoć?

  4.  Kako prepoznati i ceniti svu lepotu i čuda samog života, univerzuma i ljudskih bića?

  5.  Kako ceniti i štititi planetu od svih tih snaga koje je nenamerno uništavaju?

  6.  Kako okončati siromaštvo i deliti resurse na ovoj planeti sa svima na jednak i planetarno održiv način?

  7. Kako razviti nečiji sopstveni kapacitet kao duhovno, etičko, estetsko i emotivno uravnoteženo, zrelo ljudsko biće puno ljubavi?


Mi na tome radimo, upravo sada, stvaramo takvu biografiju u Školi Nove Duhovnosti, uz RSB za Roditelje i uz RSB za Decu programe (pogledajte www.cwgforparents.com)


Ali zašto ne možemo da uvedemo ove zdravo-razumne programe u svakodnevne škole? Zašto je potrebno stvoriti posebne obrazovne programe kakve sam upravo gore pomenuo? Zar ne bi trebalo da sve škole podučavaju o ovim stvarima?


Pa, kao što kaže Rabbi Lerner,  Razgovori su u pravu (kada ističu) da ljudska bića i ne samo oružje jesu problem, već da oni nikada ne razvijaju i ne podržavaju neki obrazovni sistem koji će podučavati ljude o veštinama koje su nam potrebne.’’


I on kaže, ‘’Liberalci se boje da uvedu te ‘vrednosti’u javno obrazovanje jer se boje da oni ne postanu ‘pogrešna’ vrednost.’’


Pa, rabin nastavlja dalje, ‘’Vreme je da se to okonča.’’ On objavljuje da je došao trenutak kada mi moramo da se ‘’borimo za obrazovanje bazirano na vrednostima, koje su zasnovane na ljubavi, brižnosti, ljubaznosti i zaštiti zemlje.’’


Upravo ovo druga knjiga Razgovori s Bogom ističe, pre 12 godina je pozivala na potpuno novu vrstu obrazovnog programa, u kojem podučavamo našu decu konceptima, ne samo činjenicama o svetu. Konceptima kao što su pravednost, dobrota, jednakost i naše sopstveno jedninstvo sa svim od života, i sa Bogom.


Kako kaže Michael Lerner, ‘’Sve dok se to ne dogodi, Konzervativci će uvek podcenjivati razvoj javnog obrazovanja, i isticati da jedino religija podučava vrednostima… a liberali će dokazivati svoju tvrdnju tako što neće stvoriti obrazovni sistem koji podučava o bilo kojoj vrednosti osim o ‘njihovom stvaranju’- I kako Obama ljubazno kaže, jedan ‘obrazovni sistem koji priprema našu decu za efikasno takmičanje na tržištu.(što znači, da se uče kako da unaprede sebe na štetu svih drugih, tako da ‘ti možeš postati broj jedan i da doprineseš Americi da bude broj jedan.)’’

Gore pomenuti rabin dodaje, ‘’Pa, evo šta pomaže vama ili drugima da postanete broj jedan: nasilje I moć nad drugima. I ta poruka se sve vise I više širi I ponovo širi preko tv shows-a o zločinima I policiji, o ratu I nasilju, ali I o društvenom vrednovanju I nagrađivanju vojnika koji su ubili nedužne ljude u inostranim ratovima kako bi zaštitili imperijalne interese.


‘’Pa, potrebno je čitavo društvo kako bi se stvorio patološki ubica od ljudskog bića koji nije rođen takav, potrebni su društveni napori – plus individualni napori- da izbacimo ove patološke poruke izvan naše svesti i zamenimo ih sa ljubavnim i brižnim porukama i pogledom na svet. ‘’


Rabbi Lerner zaključuje, ‘’ Ali mi možemo to da uradimo, i upravo je to ono što naša Mreža Duhovnih Naprednjaka radi (pročitajte naš Duhovni Sporazum sa Amerikom na www.spiritualprogressives.org ). Bez ovakve vrste promena svesti, prvi korak (zabrana oružja) bi bio neefikasan i možda i opasan. ‘’


Na kraju ovog pisma Michael uključuje molitvu od rabina Rabbi Rachel Barenblat, Congregation Beth Israel, North Adams, Mass. Jedna strofa ove molitve me je posebno pogodila…


“Mi smo Tvoje ruke; zaposli nas.
Zapali u nama neugasivu žudnju
za preoblikovanjem našeg sveta.”
Kakva divna kombinacija reči, Rachel…
“Neugasiva žudnja za preoblikovanjem našeg sveta.”
Da.
Da,da, i ponovo da. Zapali to u nama, Dragi Bože.

 

Komentari