Šta Bog želi?

21.11.2013. Globalni Razgovori

Grupa od 200 talibanskih boraca zarobila je grupu američkih vojnika u Avganistanu u nedelju i devet Amerikanaca u uniformi je ubijeno. Potegnuto je, ponovo, pitanje o talibanskim ubicama i fundametalizmu Islama i ubijanju onih koji su „protivnici“ vere.
Ovo stvara mnogo više od političkih ili vojnih pitanja. Uvodi i ona koja se tiču duhovnosti, takođe.

Šta ako su Talibani u pravu? (Svakako veruju da jesu.) Šta ako se oni bore za ono što Bog želi? (Ili, u ovom slučaju – šta Alah želi.)
Razmišljao sam o ovome. Ako mi kao ljudi okončamo misli o tome šta Bog želi, da li bi to okončalo naša suprostavljanja? Da li bismo okončali nasilje?


Više od nedelju dana fokusiran sam na ovo pitanje – šta Bog želi? Šta zahteva od nas? Šta zapravo želi od nas? Šta je potrebno da bi nas vratio u Raj, k’ sebi?


Da li On zaista poručuje čovečanstvu da ako ste Musliman, Jevrej, pripadnih Ba’ha’ii vere, Budista ili Mormon ili tražite Boga na bilo koji drugi način, a da to nije hrišćanski, na primer – idete pravo u Pakao, u večnu smrt?

Da li to Bog zaista želi?

Pitao sam se i o islamskoj veri. Pre neki dan sam pitao, šta Alah, blagosloveno mu ime, želi i zahteva? Da li zaista zahteva da žene pokrivaju svoje lice i celo telo, od stopala do glave kada se kreću u javnosti? Da li On zaista zahteva da nijedna žena ne sedi pored muškarca sa kojim nije u krvnom srodstvu? Da li On zaista zahteva da ženska deca ne pohadjaju školu, da muškarci moraju imati bradu, da nikakva muzika ne sme da se sluša i tako dalje...?

(Kako razumem, ovo su samo neka pravila koja Talibani nameću u regionima gde su najbrojniji, kao pravilnu interpretaciju Islama.) Jedan od mojih čitalaca ljubazno je napisao:
U terminima socijanog ponašanja, Neale, koje si istakao, čini mi se da imaš ograničen pogled na Alaha i Islam. Ženska deca ne smeju da idu u školu?? Nema muzike?? Da dodam još ovo: pas je prljav i ne smeš ga dodirnuti pre molitve, jesi li čuo za ovo? Ovo muškarci zahtevaju, ne Alah.

Nigde u Kuranu ne stoji da je zabranjeno uživanje u muzici, niti da žene treba izolovati...itd. Dolazim sa Srednjeg Istoka, ja i moja sestra smo Muslimani i išli smo u školu, ja sviram gitaru, ona klavir i volimo životinje, i nismo manjina već u većini! U stvari, prorok Muhamed je bio oženjen ženom koja je bila trgovac. Žene su u to vreme bile jako aktivne u svim aspektima života.


Drugo...Kuran ima priču o tri vernika koji su imali psa. Zaspali su i bili su u snu mnogo godina. Kada su se probudili njihov pas je bio mrtav, pokazujući na taj način svoju večnu vernost. Na kraju muslimanski pevač  Sami Jusuf ima pesmu koja se zove „Imena Alaha“, u kojoj su opisana imena raznih ljudi, raznih vera, sa bradama i bez, različitih boja i nacionalnosti.

Želim da ti se zahvalim, prijatelju,  na volji da se angažuješ u ovom dijalogu. Verujem da bi kroz ovako nežnu i iskrenu razmenu ljudi mogli da se upoznaju – i razviju više tolerancije jedni ka drugima.

Sada želim da postavim direktno pitanje i nadam se da ćeš biti ljubazan da odgovoriš, uz svoje duboko razumevanje Islama...
Da li Muslimanska učenja praktikuju ideju da je svedočenje muškarca u sudu dva puta vrednije od svedočenja žene? Čuo sam za sudjenja gde su žene iznosile optužbe da su bile zlostavljane od strane muškarca, ali da je to svedočenje smatrano manje vrednim nego ono od strane optuženog? A, ako muškarac iznese takve tužbe na sud, sama njegova reč je dovoljna da žena bude osudjena (možda i ubijena). Da li je to istina?

Da li Muslimani veruju i podučavaju, da je ženino pravo na očevo nasledje manje vredno nego pravo njenog brata? Muškarci dobijaju svu dobit,a žena možda ni polovinu. Da li je to istina?


Imam toliko pitanja. I ona u vezi Muslimana, ali i Hrišćana, kao i Jevreja, Hindusa... Želim ovde da započnem dijalog i da vidim da li konačno možemo da dodjemo do razumevanja.
Na primer, da li Islam uči da je jedini put povratka Alahu islamski put?
Pokušavam da okončam ovde Teologiju Separacije, i jedini način za to je da stvarno saznamo šta praktikuju Muslimani, šta hrišćani, hindusi...šta zapravo veruju i misle.
Da li Bog zaista poručuje čovečanstvu da ako ste Musliman, a niste na primer Hrišćanin – idete pravo u Pakao?
Razmišljajte o ovome i vodite dijaloge. Usudite se.


Neale
 

Komentari