Čekaj malo! Sve što se dešava je ’savršeno’?

19.07.2013. Ključne Poruke RsB

Ja, kao Bog, se nikada neću mešati u vaše odluke – ali ću ih uvek znati. Stoga, možete pretpostaviti da ako se nešto događa vama, da je to savršeno što se događa- jer ništa nije nesavršeno u Božjem svetu.


Izgled vašeg života – ljudi, mesta,i događaji u njemu – su stvoreni od savršenog stvaraoca koji je sam po sebi savršen; vas. i Mene…tj, kroz vas.


Sada Mi možemo da radimo zajedno na tom procesu zajedničkog stvaranja svesno ili nesvesno. Možete se kretati kroz život svesno ili nesvesno. Možete hodati stazom uspavani ili budni. Vi birate…


… Ako je sve što želite ono što želi i vaša duša, onda je sve veoma jednostavno. Ako saslušate deo vas koji je čist duh, sve vaše odluke će biti lake, a svi ishodi radosni. To je zbog toga….
… što su izbori duha uvek najviši izbori.


Ne trebate ih više puta pogađati. Ne trebate ih analizirati ili procenjivati. Prosto ih trebate pratiti, postupati po njima.


Ipak vi niste samo duh. Vi ste Biće Trojstva koje čini telo, um i duh. Tj to je i vaša slava, a i čudo. Jer često donosite odlike i izbore na sva tri nivoa istovremeno – i oni se nipošto ne moraju uvek poklapati.


Nije neuobičajno da vaše telo želi jednu stvar, dok vaš um traži drugu, a vaš duh želi ipak treću stvar. Ovo je posebno izraženo kod dece, koja često nisu još dovoljno sazrela da bi pravila razliku između onoga što je ‘zabavno’telu, i onog što ima smisla za um – a još manje na ono što se odnosi na dušu. Tako da se deca gegaju na ulici.


Sada, kao Bog, Ja sam svestan svih vaših izbora – čak i one koje činite podsvesno. Nikada se neću mešati u njih, već radije, upravo suprotno. Moj posao je da osiguram da su to vaši zasigurni izbori. (Istina je da ste ih sami Sebi zasigurali. Ono što sam ja uradio je to da sam samo smestio sistem u prostor kako biste vi to mogli uraditi. Ovaj sistem se zove proces stvaranja, i detaljno je objašnjen u RSB-Knjizi 1.)


Kada se vaši izbori sukobe – kada telo, um i duh ne deluju kao jedno – proces stvaranja radi na svim nivoima, i stvara pomešane rezultate. Ako je, s druge strane, vaše biće u harmoniji, a vaši su izbori ujedinjeni, prelepe stvari se mogu dogoditi.
Vaši mladi to nazivaju – ‘’imati sve zajedno’’- što se može koristiti kao opis ovog ujedinjenog stanja bića.

Postoje takođe i nivoi u nivoima kod vašeg odlučivanja. Ovo je posebno istina na nivou uma.
Vaš um može, i to radi, da odlučuje i bira sa jednog od poslednja tri unutrašnja nivoa: logika, intuicija, emocija – a nekad sva tri zajedno- i da stvori mogućnost za čak dublji unutarnji sukob.
A unutar jednog od tih nivoa – emocija- postoji još pet nivoa. To su pet prirodnih emocija: tuga, ljutnja, zavist, strah i ljubav.


A unutar njih, takođe, postoje dva krajnja nivoa: ljubav i strah.


Pet prirodnih emocija uključuju ljubav i strah, ipak ljubav i strah su osnova svih emocija. Ostale tri emocije od pet prirodnih samo proizilaze iz ove dve.


Najzad, sve je sponzorisano ljubavlju ili strahom. Ovo je velika polarnost. Ovo je primarna dualnost. Sve se, na kraju, svodi na jednu od ovih. Sve misli, ideje, koncepti, shvatanja, odluke, izbori, i radnje su zasnovane na jednoj od njih.


I, na kraju, stvarno postoji samo jedna.


Ljubav.


U stvari, ljubav je sve što postoji. Čak je i strah proizveden iz ljubavi, i kada se efektivno koristi, iskazuje ljubav… Sve iskazuje ljubav, kada je iskazivanje na najvišem mogućem obliku.
Da li roditelj koji spašava dete da ne pogine u saobraćaju izražava strah, ili ljubav?... Ovde mi vidimo da strah u svom najvišem obliku postaje ljubav…. jeste ljubav…. iskazana kao strah. Slično tome, kretanjem ka skali prirodnih emocija, tuga, ljutnja, i zavist jesu oblik straha, koji je, sam po sebi, neki oblik ljubavi.


Jedna stvar vodi drugoj. Vidite li?
Problem se javlja kada bilo koja od pet prirodnih emocija postane izvrnuta. Onda one postanu groteskne, i nisu prepoznatljive uopšte kao izrazi ljubavi, a još manje kao Bog, koji je ono što je Apsolutna Ljubav.
========================================
Napomena urednika: Ako želite da ostavite KOMENTAR o ovom tekstu, molimo vas učinite ovde.


Ako su Razgovori s Bogom dotakli vaše živote na pozitivan način, vi ste jedan od milion ljudi širom sveta koju su doživeli takvo iskustvo. Svi čitaoci RSB su žudeli da nađu načina i sačuvaju te isceliteljske poruke u svojim životima. Jedan od najboljih načina da se to uradi je da se ovaj materijal čita I opet čita iznova i iznova – a mi smo učinili da to bude pogodno i lako za vas da uradite. Vratite se ovamo često I uživajte u odabranim delovima iz serijala Razgovori s Bogom kosmologije, promenjene na regularnoj bazi, tako da vi možete “uronuti“ u 3000 strana materijala brzo i lako.

Nadamo se da ste uživali u gornjem tekstu, iz III knjige: Razgovori s Bogom.


Sada, možemo li vam reći nešto o jednom veoma lakom načinu na koji možete podeliti ove predivne poruke sa drugima? Molimo vas nastavite sa čitanjem….

 

Komentari