Da li se iko ponaša „neprikladno“?

25.08.2014. Ključne Poruke RsB

Da li je moguće da se neka osoba ponaša neprikladno ako je merilo samo njeno ponašanje?

Odgovor je, ne. Svi zamišljaju  da se ponašaju u skladu sa svojim najvišim dobrom, onako kako ga percipiraju. Činjenica da se ta osoba ne ponaša prikladno u odnosu na nečiji rezon je uvek irelevantna.


Juče sam dao ovu izjavu, prateći kratak diskors bivšeg predsednika SAD-a Jimmy Carter-a. Razgovori s Bogom nam kažu: „niko ne čini bilo šta što je neprikladno, u okviru svog modela tj. pogleda na svet.“

To je izazvalo komentar osobe koja je napisala:
„Da li je to uvek istina? Da ili ne? Ako da, da li to znači da je nacizam bio prikladan za Nemačku i Centralnu Evropu ’30-tih i ’40-tih godina, „u okviru nacističkog modela sveta“? Ako da, da li to znači da su razni načini mučenja zarobljenih terorista Al Kaide kroz model SAD agencija u redu?
Ako nije uvek istina, onda KO odlučuje kada je izuzetak od generalnog pravila validan? I pod KOJIM USLOVMA?
Cenio bih pojašnjenje. Hvala.“

Drago mi je da mogu da odgovorim. Da, prijatelju, prema mom razumevanju i iskustvu to je uvek tako. RsB nam kažu da „uverenja kreiraju ponašanja“. Ako želimo da uzdignemo budućnost čovečanstva i okončamo poražavajuća iskustva, moraćemo da uzdignemo Kulturnu Priču društva. To znači – naša uverenja.


Naša uverenja stvaraju „model sveta“. Na primer, verujemo da osoba koja  nastupa kroz samoodbranu radi odgovarajuću stvar – uključujući i napade na drugu naciju.
To nazivam Diplomatija Sumnje, i uveliko je obeležava inostrana politika kroz godine vladavine Bush administracije. Imamo pravo – ako mislimo da će neko napasti nas i naše prijatelje – da uzvratimo napad. Tako da je bolje da nam ne date povoda za tako nešto.
Ovo je naš model sveta i ništa u SAD nije učinjeno što bi bilo neprikladno od strane tih Amerikanaca čija su ovo uverenja.


Prijatelju...pitaš...da li to znači da je nacizam bio prikladan?
Ne za sve Nemce ili Centralnu Evropu, ali jeste za one koji su verovali u to. I to je poenta. Ni Hitler niti njegovi sledbenici ni jednog trenutka nisu smatrali da rade nešto pogrešno. Nastavili su tako jer je to podržavao njihov sistem uverenja. Njihov model sveta se ogledao u njihovim akcijama.


Činjenica da je taj model bio nenormalno poremećen ne menja stvar. On je uzrok njihovog ponašanja.


Pitaš za zlostavljanja i Al Kaidu?
To je veoma dobro pitanje. Bolno i prodorno. I odgovor je isto tako bolan i prodoran: Naravno da jeste. Zlostavljanje je prikladno za one koji ga čine – u suprotnom to ne bi radili. Nije prikladno u umovima drugih ljudi...ali to nema veze.


Moja izjava nije bila da „bilo šta što ljudi čine je prikladno za sve ostale, jer se osoba koja čini te radnje slaže sa njima“. Rekao sam: „ Niko ne čini bilo šta neprikladno u odnosu na njegov model sveta.“


Kada otkrijemo da se neko ponaša na „neprikladan“ način, naš zadatak je da kroz Novu Duhovnost saznamo kako je moguće razmišljati na taj način. Ovo je jedino moguće ako sednemo zajedno i razgovaramo. Nemoguće je kroz viku i zahtevanje da se te radnje obustave. To je ludilo. Ne vodi ničemu.
Kao što smo se i uverili.


RsB nude odličan alat za ovakve situacije. Pitanje je jednostavno: „ Šta te toliko boli da moraš da me povredjuješ kako bi izlečio-la sebe?“
 

Neale

Komentari