Šta se dešava kada stignemo tamo na "drugu stranu"?

U životu koji večno traje

3.06.2016. Knjige

Neale: Dobro, “razumem’ da je svaka duša “potpuna” kad konačno dodje na ”drugu stranu”. Sad sledi poslednji deo slagalice. Šta se dešava kad stignemo tamo? Šta ćemo tamo raditi? I kako ćemo taj posao obavljati?


Bog: Kad duša kaže da je potpuna, kad odgovori na sveto pitanje I kaže da idemo dalje, odmah prelazi u duhovnu ravan, gde stiče znanje o onome što je doživela kad se stopila sa svetlošću.
To jest, duša postaje svesna sebe kao božanskog bića. To će veoma brzo postati jasno, zato što će se sve što duša poželi u duhovnoj ravni odmah stvoriti. Nema ”vremenske distance” izmedju stvaranja neke misli I znanja o tome da si to postao.
To se dešava zato što duša u duhovnoj ravni stvara istovremeno na sva tri nivoa stvaranja. U fizičkom svetu retko to čini.

Neale: Stoga, kad ”umrem”, odjednom ću početi da stvaram istovremeno na podsvesnom, svesnom I nadsvesnom nivou?

Bog: To će se desiti kada dospeš u duhovnu ravan. To jest, da se držimo metafore, kad prodješ kroz srž jarandže I stigneš na ”drugu stranu”.

Nakon stapanja sa svetlošću, svi nivoi svesti postaju jedno i s jednom svešću napuštaju ”odaju” – srž tvog bića – i ulaze u duhovnu ravan.
Isto tako, svi delovi bića – telo, um, duša – postaju jedno.
Takodje, sva tri sredstva stvaranja – misao, reč i delo – postaju jedno.
Sve se stapa.
Usitinu, ”smrt” je ponovno stapanje. Daleko od toga da je RAZdvajanje, ”smrt” je PONOVNO stapanje. Svaka trostruka stvarnost postaje jedna. Neki su to opisali kao sveto trojstvo koje postaje jedno.
Pošto sada stvaraš pomoću svih sredstava stvaranja na svakom nivou svesti istovremeno, tvoje tvorevine su trenutne.

Neale: Stvaram na SUPRAsvesnom nivou u duhovnom svetu!

Bog: Da, I sve što poželiš odmah se pretvara u ono što znaš.

Na tom nivou u fizičkom svetu stvaraju vodje. Njihovi trenutni rezultati se nazivaju ”čuda”.

Neale: Dakle, ja sam zaista u ”raju” na drugoj strain I mogu da izrazim sve što poželim.

Bog: Da. I želiš potpuno da spoznaš ko si ti, a zatim da ponovo stvoriš sebe u sledećoj najuzvišenijoj zamisli sebe. To je želja celokupnog života. Naziva se razvoj. A stručno, evolucija.


Želećeš da znaš sve što možeš o životu, o sebi, o božanskom. Zato je to vreme u ”raju”, na duhovnoj ravni, čista radost. I život u fizičkoj ravni može da bude čista radost, samo što većina duša to ne zna.
Zaboravili su ko su stvarno.


Zbog tvog sadašnjeg ograničenog nivoa svesti , teško je detaljno opisati šta tvoja duša radi u duhovnoj ravni. Mogu da ti kažem da je to važan trenutak spoznaje. Ali doći će vreme kada znanje neće biti dovoljno. Ono što zna o sebi duša će hteti da doživi u svojoj novoj zamisli sebe. Shvatiće da se to može dogoditi samo u fizičkom svetu.

Neale: Zato će se vratiti u fizički svet.

Bog: Da. Srećna I radosna. Tvoja duša će se vratiti u srž tvog bića I, na povratku, odgovooriće na sveto pitanje: Da li znaš sve što želiš da znaš? Da li sada želiš da se vratiš u fizički svet?

Ako je odgovor/misao/osećaj potvrdan, tvoja duša će doneti još jednu odluku: da se vrati u fizčki svet u istom životu ili kao drugo fizičko biće.

Neale: Da li duša može da stigne samo na Zemlju? Ili može da se vrati u fizički život u nekom drugom obliku, na neku drugu planetu ili mesto u univerzumu?

Bog: Kao što smo ranije pomenuli, postoji mnogo puteva u prostorno/ vremenskom kontinuumu….
 

Komentari