Vi niste vaše telo, ili vaš um, ili vaša duša

7.01.2014. Knjige

Vi niste vaše telo. Vaše telo je nešto što imate.
 

Vi niste vaš um. Vaš um je nešto što imate.
 

Vi niste vaša duša. Vaša duša je nešto što imate.
 

Ko ste onda vi?


Vi ste sve ove tri stvari zajedno– jedno biće koje voli, koje je brižno, osećajno, saosećajno živo biće koje ima tri stvari – i svaka od ove tri stvari ima jednu svrhu i jednu funkciju koja služi putu sve tri stvari zajedno.
 

Ovaj trio Telo/Um/Duša se odnosi na samoistraživanje Vaše kompletnosti.
Funkcija Uma garantuje opstanak trenutne fizikalnosti vaše kompletnosti dokle god se ne ispuni Put Duše.


Funkcija Tela je da prikuplja podataka iz fizičke okoline i pomaže Umu u obezbeđivanju vašeg opstanka, da skladišti te podatke u fizičkom obliku, ne-fizičke ideje, koncepte, i odluke Uma.


Funkcija Duše je da doživi koliko god je moguće aspekata svog postojanja, Ko i Šta Ona Stvarno Jeste, tako što koristi Telo, Um, i fizičko okruženje u kome je smestila Sebe, kao alate uz koje može ovo da postigne.


                                                                  === * ===
 

Jer vašem Umu je dato veoma malo – čak još gore, potpuno pogrešnih – informacija o Putu Duše (što je i Put Života) , i ni vaš Um, ni vaše Telo često ne mogu dobro poslužiti tom putu - osim ako ne funkcionišu u skladu sa Dušom.


Upravo sad, ako vaš Um ne zna ono što zna vaša Duša, vaš život može izgledati rastrzan u različitim pravcima. Zaista, vaša svrha što ste na Zemlji može biti ugrožena – ako ne i potpuno ignorisana.
 

To je, u stvari, okolnost u kojoj se većina čovečanstva danas nalazi.

                                                                  === * ===
 

Ono što se mora desiti, ako žeilte da živite životom koji služi svojoj stvarnoj svrs,i je ono što vaš Um mora uneti u svoju bazu podataka i čega je vaša duša već svesna, tako da možete stvoriti iskustvo toga. Duša sadrži Znanje, dok Um stvara Iskustvo, onoga što nazivate Stvarnost.
Baš je to razlog zbog čega je Vaša Ispunjenost došla u fizičko carstvo; da Doživi to o čemu Zna u potpunosti. Ipak, ako data Uma ne uključi Svesnost Duše, naredno iskustvo koje Um stvara neće biti izraz onoga što zna Duša – I to neće služiti Vašoj Ispunjenosti.

Veoma je bitno da shvatite da se ta “baza podataka“, iz koje stvarate bilo koju sadašnju stvarnost (npr. Informacije koje su čuvane unutar vas), nalazi na dva različita mesta i da joj se pristupa na dva različita načina.
 

Izazov ljudskog života je da većina ljudi ne zna za ovo – ili zna, ali još nije naučila kako da preokrene voljno svoju tačku gledišta iz jednog ka drugom bunaru informacija … a još manje i da spoji ta dva bunara zajedno.
 

Ono što je rečeno ovde je da se data o Životu čuva u “memoriji“ koja je u Vašoj Ispunjenosti - i da je jedna vrsta memorije Fizička, dok je druga Metafizička. Prvu vrstu memorije nazivamo Iskustvo, a drugu, Znanje. Prvi tip memorije stvara Želju( jednu žudnju za još iskustva), drugi otkriva Nameru( žudnju za određenom vrstom iskustva – zasnovanom na Saznanju, a ne na prvobitnom Iskustvu).
                                                                    === * ===
 

Kao što većina vas pretpostavlja, prva vrsta “memorije“ je u Umu, a druga u Duši. Um obuhvata, razvrstava, sladišti i donosi dalje sećanje na svako iskustvo koje su vaše Telo i Um ikad imali. Duša je skladište svog Saznanja Ko Ste Vi, Gde Ste Vi, Zašto Ste Tamo Gde Ste, i sve druge aspekte Neprekidnog Života. Ovo Saznanje je ono što se takođe naziva vašom Svesnošću. Ti izrazi su sinonimi.
 

Kako sam ranije objasnio, suma ove dve “ baze podataka“ je ono što ljudi nazivaju Svesnost. Sigurno ste čuli za izraz “rast podsvesti“. To se odnosi na rast ili širenje baze podataka Uma – njegovog ograničenog skladišta Iskustva – kako bi uključio još više beskrajnog Znanja Duše ili

                           Svesnosti Života.
 

                        Iskustvo+Budnost= Svesnost
 

Nivo vaše Svesnosti zavisi od toga koliko ste Iskustva imali ne samo u vašem fizičkom, već i u vašem metafizičkom životu, saznanje koje postoji na vašem Putu Duše.


Kada, u bilo kom određenom trenutku, vaše Sadašnje Iskustvo (tj. Iskustvo koje sada imate, a ne sećanje na prethodno iskustvo) I vaša Sadašnja Budnost  tj. Budnost u koju ste sada sebe uključili) se udruže zajedno, Želja Uma i Namera Duše postaju Jedno.


Ovo je, istina, jedan brak sklopljen na nebu; spoj Uma i Duše. A ono što Bog sastavi, neka ni jedan čovek ne rastavi.


====================================================
Ovaj odlomak je iz knjige Jedina Važna Stvar, koju autor, Neale Donald Walsch, opisuje kao najvažniju knjigu koja ga je inspirisala nakon prve knjige Razgovori s Bogom. Knjiga JEDINA VAŽNA STVAR - USKORO U SRBIJI.
 

Komentari