Znači `Bog` je ’zajedništvo’?

20.07.2013. Knjige

BOG: Postoji samo Jedna Duša, Jedno Biće, Jedna Suština. Neki od vas ovo nazivaju ‘’Bogom’’. Ova Jedina Suština ‘’prepoznaje’’ Sebe kao Sve U Univerzumu – drugim rečima. Sve Što Postoji.

 

Ovo uključuje sva živa bića, ili ono što ste odabrali da zovete dušama.


Neale: Znači ‘’Bog’’ je svaka duša koja ‘’postoji’’?


BOG: Svaka duša koja sada postoji, koja je ikada postojala i koja će ikada postojati.

Neale: Znači ‘’Bog’’ je ’ZAJEDNIŠTVO’?


BOG: To je reč koju bi izabrao, jer je bliska vašem jeziku u opisu toga kakve su stvari.


Neale: Nije jedno izvanredno biće, već skup?


BOG: Ne mora da bude ni jedno ni drugo. Misli ‘’izvan okvira’’.


Neale: Bog je oboje? Jedno Izvanredno Biće koje je zajedništvo individualnih delova?


BOG: Dobro! Vrlo dobro!


Neale: A zašto je zajedništvo došlo na zemlju?


BOG: Kako bi izrazilo sebe u fizikalnosti. Da spozna samog sebe u sopstvenom iskusktvu. Da bude BOG . Kao što sam detaljno objasnio u Knjizi 1.


Neale: Da li si nas Ti stvorio da budemo Ti?


BOG: Jesam, ustvari. Upravo zbog toga ste stvoreni.


Neale: I ljude je stvorilo zajedništvo?


BOG: Vaša sopstvena Biblija kaže, ‘’Hajde da Mi stvorimo čoveka prema Našoj slici, i prema našoj prilici’’ pre nego što se izmeni prevod.


Život je proces putem kog Bog stvara Sebe, a onda doživljava stvoreno. Ovaj proces stvaranja je uvek u toku i večan je. Dešava se ‘’sve vreme’’. Relativno i fizičko su alati pomoću kojih Bog radi. Čista energija (ono što vi zovete duh) je Ono Što Je Bog. Ova suština je pravi Sveti Duh.

Tokom procesa gde energija postaje materija, duh je otelotvoren u fizikalnosti. To se desi tako što energija sebe bukvalno uspori – menja svoju oscilaciju, ili ono što biste vi zvali vibracija.


Ovi individualni duhovi su ono što vi birate da zovete duše.


Istina je da postoji samo Jedna Duša, koja preoblikuje i menja Sebe. Ovo se može nazvati Reformacija. Vi ste svi u Božjoj Formaciji. (Božja informacija!)

To je vaš doprinos, koji je sam po sebi dovoljan.


Jednostavnije rečeno, dovoljno ste uradili time što ste uzeli fizički oblik. Ja ne želim i ne treba mi ništa više. Doprineli ste zajedničkom dobru. Omogućili ste da ono što je zajedničko – Jedan Zajednički Element – doživi ono što je dobro. Čak ste pisali da je Bog stvorio raj i Zemlju, i životinje koje hodaju zemljom, ptice na nebu, ribe u morima, i da je to veoma dobro.


‘’Bog’’ neće – ne može – da iskustveno postoji bez njegovih suprotnosti. Stoga ste vi takođe stvorili zlo, koje je kretanje unazad, ili suprotan pravac, od dobra. To je suprotnost životu – i stoga ste vi stvorili ono što nazivate smrt.


Pak smrt ne postoji u konačnoj stvarnosti, već je samo izmišljotina, pronalazak, zamišljeno iskustvo, tokom kojeg vi život mnogo više cenite. Tako da ‘je ’zlo’’ ‘’život’’ spelovan unazad! Veoma ste dovitljivi u vašem jeziku. Upali ste u tajnu mudrosti za koju niste ni znali.


Sada kada razumete celokupnu kosmologiju, shatate veliku istinu. Ne možete onda nikada da zahtevate od drugog bića da vam da nešto zauzvrat jer delite resurse i potrebe fizičkog života.


Neale: Koliko god to lepo izgledalo, postoje još uvek ljudi koji bi to nazvali komunizmom.


BOG: Ako žele to da urade, onda neka to urade. Ipak kažem ti ovo; Sve dok vaša zajednica bića ne spozna kako je postojati u zajednici, nikada nećete doživeti Sveto Zajedništvo, i ne možete spoznati Ko Sam Ja.


Visoko razvijene kulture u univerzumu potpuno shvataju sve što sam ovde objasnio. U tim kulturama bi bilo nemoguće ne deliti, niti je moguće misliti o ‘’naplati’’ veoma velikih ‘’cena’’ što je ponuda manja. Samo krajnje primitivna društva to rade. Samo veoma primitivna bića mogu, na nestašicu zajedničkog dobra, videti šansu za veći profit. ‘’Ponuda i tražnja’’ ne postoje u sistemu Visoko Razvijenih Bića.


Ovo je deo jednog sistema za koji ljudi tvrde da doprinosi kvalitetu života i zajedničkom dobru. Ipak, sa tačke gledišta Visoko Razvijenih Bića, vaš sistem narušava zajedničko dobro, jer ne dozvoljava da to što je dobro bude zajedniški doživeno.


Još jedna različita i fascinantna osobina Visoko Razvijenih Kultura je da kod njih ne postoji reč ili zvuk, niti bilo koji način za iskazivanje značenja koncepata ‘’tvoje’’ i ‘’moje’’. Lična svojina ne postoji u njihovom jeziku, i ako bi neko pričao zemaljskim jezikom, morao bi da koristi članove kako bi opisao stvari. S obzirom na to, ‘’moj auto’’ postaje ‘’ auto u kojem sam sada’’. ‘’moj partner’’ ili ‘’moja deca’’ postaju ‘’taj partner’’ ili ‘’ta dela sa kojima sam sada’’.


Izraz ‘’s kojima sam sada’’ ili ‘’u prisustvu‘’ je blisko vašem jeziku kada opisujete ono što nazivate ‘’svojina’’ ili ‘’posedovanje’’.


To u čijem ste ‘’ prisustvu’’ postaje Dar. To su istinski ‘’pokloni’’ života.


Stoga, u jeziku visoko razvijenih kultura, osoba ne može čak ni da govori u izrazima ‘’moj život’’, već može samo da komunicira uz ‘’život u čijem sam prisustvu’’.


To je nešto slično izrazu vaših bića kad kažu ‘’ u prisustvu Boga.’’


Kada kažete da ste u prisustvu Boga (što vi jeste, uvek kada ste u nečijem prisustvu), nikada ne biste ni pomislili da držite dalje od Boga ono što je Božje – to znači, bilo kojeg dela Onoga Što On Jeste. Vi biste prirodno delili, i delili podjednako, ono što je Božje uz bilo koji deo onoga što je Bog.


Ovo je duhovno shvatanje na kojem počiva čitavo društvo, politika, ekonomija, i verske strukture u svim visoko razvijenim kulturama. Ovo je kosmologija života, a samo nepoštovanje posmatranja ove kosmologije, njenog ne shvatanja i bez ljubavi ka njoj, je ono što stvara sve nesloge u vašem iskustvu na Zemlji.


========================================


Ako su Razgovori s Bogom dotakli vaše živote na pozitivan način, vi ste jedan od miliona ljudi širom sveta koji su doživeli takvo iskustvo. Svi čitaoci RSB su žudeli da nađu načina i sačuvaju te isceliteljske poruke u svojim životima. Jedan od najboljih načina da se to uradi je da se ovaj materijal čita i opet čita iznova i iznova – a mi smo učinili da to bude pogodno i lako za vas da uradite. Vratite se ovamo često i uživajte u odabranim delovima iz serijala Razgovori s Bogom kosmologije, promenjene na regularnoj bazi, tako da vi možete “uronuti“ u 3000 strana materijala brzo i lako.


Nadamo se da ste uživali u ovom odlomku iz knjige 3: Razgovori s Bogom
 

Komentari