Jedna stvar koju sigurno znamo

Oluja Pre Zatišja (treće poglavlje)

20.06.2013. Oluja Pre Zatišja

Ono što se trenutno dešava nije Kraj Istorije, već Početak Nove Ere; nije Smrt Modernog Društva, već Rađanje Jedne Nove Civilizacije.

Glavna pometnja u životu kojeg poznajemo neće se skoro završiti. Ne pre i ne odmah nakon decembra 2012.
Ipak – i ovo ću opet reći jer je važno – stvari nisu onakve kakve izgledaju.
 
Stoga, život u strahu i zebnji, nervozne opreznosti i snebljive bojažljivosti, smotreno tražeći sklonište, gomilanje hrane i nazadovanje, usvajanje mentaliteta za preživljavanjem kao pećinski čovek spreman da savlada svako ljudsko biće kao i sve strukture, udobnosti i tehnologije našeg sveta da istovremeno nestanu, nije rešenje.
Rešenje je ući u igru, a ne izaći iz igre istrčavajući sa igrališta. A igra ne podrazumeva Igru Opstanka već Igru Stvaranja.
 

Rešenje je priključivanje stvaranju veličanstvenih dana koji su pred nama. Mogu ukazati na nešto posebno što svi možemo uraditi, i toliko je jednostavno da ćemo se pitati zašto nam je toliko dugo trebalo da se uključimo u to i uradimo.
Moja sugestija je da se svi upustimo u razgovor sa čovečanstvom – sa delom čovečanstva koji lično možemo dotaći.

To je to? Da razgovaramo? To je Božje Rešenje za Sve?

To je to. I da, to može da bude Božje Rešenje za Sve. Ne direktno, naravno. Već indirektno.
Ne izgleda mi kao neko rešenje.
Može da bude, to vam obećavam. I reći ću vam još malo o moći svega ovoga kasnije. Hajde da vam sada samo kažem da možete okončati ovaj “razgovor s čovečanstvom” tako što ćete prosto svakom reči da ako ne odigramo naše uloge, neke od tih stvari se mogu dogoditi.
Pa tako i danas, kao i pre nekoliko godina, kao što je i američki predsednik Franklin Roosevelt rekao: Ne trebamo se nićeg plašiti osim nas samih.
O čemu se sve ovde radi – I o čemu ne.
 

Kako da nastavimo bez straha biće nam svima jasnije kada shvatimo da ono što se događa na našoj planeti nije kao što izgleda.
U osnovi to nema veze sa politikom, tako da su previranja u vladi pogrešno shvaćena i učiniće malo ili ništa za promenu stvari.
Nema veze u osnovi sa ekonomijom, tako da su protesti zbog ekonomskog dispariteta pogrešno usmereni i učiniće premalo ili nimalo da promene stvari.
Nema veze u osnovi sa vojnom moći, tako da korišćenje vojne moći za ugušenje pobune ili rešavanje problema doprinosi premalo ili nimalo promenama stvari.

 

Možda izgleda kao da ima veze sa svim tim stvarima, ali to nema veze ni sa jednom od njih. Ipak ako ne znamo sa čim to ima veze, I ako nismo voljni da tragamo sa čim ima veze, izgubili smo. ako ne znamo šta je problem, kako ga možemo rešiti?
Ironija toga je što mi želimo to da rešimo! Nijedna osoba koju poznajem ne želi da se ovo nastavi. (Istina je da tamo negde postoje ljudi koji priželjukuju ove događaje- radosno objavljuju da ove pojave označavaju dolazak Armagedona, poslednje bitke između dobra i zla, pre Sudnjeg Dana, kada oni zamišljaju da će tako i samo oni biti “spaseni” – ali većina ljudskih bića žudi za boljim danima, a ne za njihovim završetkom).
Zaista, ono što sam uvideo svuda gde sam išao, da je ljudska rasa izgubila strpljenje za nju. Mi ne želimo vrstu sveta kakav smo stvorili. Kao nezadovoljni slikar koji stoji ispred platna , odlučili smo da nismo zadovoljni sa slikom koju smo naslikali.
Takođe smo postali svesni da ne možemo naslikati lepšu sliku koristeći iste poteze četkice na istom mestu sa istim bojama koje smo i pre koristili.
Nešto mora da se promeni.
 

Vreme je da pocepamo platno i krenemo ispočetka.
Ovo je ta svesnost koja stvara Preokret Čovečanstva.
Rešenje Problema.
Hajde da uzmemo rečnik i pronađemo reč. Preokret: sveobuhvatno ispitivanje i popravka nečeg.
Ah, da… propravka nečeg. Ne uništavanje, već popravka. O tome se radi u ovom razdoblju na našoj planeti. Mnogo ljudi trčkara okolo i uzvikuje da dolazi kraj svemu. Ne dolazi. To je početak. Radi se o popravci, ne o uništavanju, našeg sveta i našeg načina življenja.
Kako bi se te popravke dogodile, moramo razumeti šta nam je potrebno.


Nije nam potrebna revolucija na zemlji, već revolucija uma.

Naše mišljenje je da moramo da se promenimo. U prošlosti smo uporno pokušavali da promenimo uslove na zemlji, a čak i kada smo uspeli u tome (često smo nalazili flastere koji su nam pomagali), isti stari( prestari)problemi su se po-javljivali – jer se ništa nije izmenilo u našem umu.
Sve to je promena. Veliki broj ljudi “shvata” to sada. Pa stoga ćemo prebroditi ovu oluju, vi i ja. Daćemo našoj deci, i njihovoj, predivan svet za život. Upravo ćemo okrenuti novu stranicu u istoriji čovečanstva.
Hoćete li okrenuti stranicu zajedno sa mnom?
 

SMERNICE KOJE ĆETE NADAM SE UPAMTITI…
 

  • • Bližimo se ne Kraju Istorije, već početku Nove Ere.
  • • Vreme je da pocepamo platna i počnemo ispočetka.
  • • Veliki broj ljudi shvata ovo i mi ćemo prebroditi ovu oluju.

AKCIJE KOJE ĆETE NADAM SE PREDUZETI…


• Počnite razgovor s čovečanstvom tako što ćete reći svakome koga znate šta ste ovde pročitali.
 

 

Komentari