Najizazovnija stvar koju čovečanstvo može da uradi sada

Oluja pre Zatišja

24.11.2014. Oluja Pre Zatišja

Draga ljudska familijo...


Nisam siguran odakle je ova ideja proizašla, ali neko mi je poslao e-mail koji savršeno artikuliše ono što želim da kažem ovde:
Važan posao treba da se odradi i Svi su sigurni da će ga Neko uraditi. Bilo ko bi to mogao, ali niko nije. Neko se naljutio zbog toga, jer je to bio posao svih. Svi su mislili da bilo ko može to da uradi, ali niko nije uvidjao da svi i neće baš to uraditi. Završilo se tako da su svi krivili nekoga kada niko nije uradio ono što su mogli svi.


Pozivam vas upravo sada da odlučite da ’uradite nešto’.
Nadam se da nije izlišno kada kažem da život neće biti isti kada se ’Remont’ Čovečanstva završi, ali samo ako svi uradimo ponešto, promena će ići na bolje.
Neke duše su napustile našu planetu, istina (i duboko smo im zahvalni za njihovu žrtvu u ime svih), ali većina duša će ostati ovde u cilju napretka evolucije i da bi pomogli oko trenutnih dešavanja.


Lično verujem da nema potrebe preispitivati da li vi ili ja treba da uradimo bilo šta. Spremni ste, i ja sam, da zauzmemo svoje pozicije, da izdržimo do kraja i da odigramo svoju ulogu. I mi smo većina. Sve što je potrebno je da nešto uradimo. Mnogo ljudi ne zna šta bi mogli da urade, i onda pretpostavljaju da ne mogu ništa. To zapravo nije istina.

Imamo o svačemu da razgovaramo, i to je zaista sve što je potrebno. Pa može biti lako i zabavno. I evo još dobrih vesti: nećete biti sami.
MI smo ovde. Svi mi koji smo umešani u ovu konverzaciju. I za trenutak ću izneti jedan način kojim možemo razumeti činjenicu da smo u ovome svi zajedno.
I onda možemo zajedno da upitamo: ’Zašto?’ Zašto su danas uslovi života na planeti ovakvi? Ljudi ne postavljaju ovo pitanje ili iz razloga što su to već činili u prošlosti ili još gore jer misle da znaju odgovor.

Neki misle da odgovor ima veze sa političkom doktrinom ljudi. Ako bi samo drugi prihvatili njihovu političku opciju, sve bi se rešilo.
Neki ljudi misle da je odgovor u religiji. Ako bi drugi prigrlili njihovu verziju religije, sve bi se rešilo.
Neki misle da to ima veze sa ekonomskom doktrinom. Ako bi izabrali drugu opciju, sve bismo rešili.


Niko od njih nije u pravu.
Razlog zbog kojeg smo u nemogućnosti da kreiramo život kakav želimo na zemlji je taj što većina nas prihvata doktrine koje zapravo nisu istinite.
To moramo da prestanemo da radimo. Naša kulturna priča mora da se promeni.
Upotrebio si frazu ’kulturna priča’ nekoliko puta već. Pomozi mi da razumem na šta se tačno odnosi. Govoriš o religiji, zar ne?
Oh, mnogo više od toga.
 

Kulturna Priča je veoma velika priča koju govorimo našoj deci, a oni svojoj deci, o tome ’kako je’, ’ko smo mi’ o tome ’kako stvari funkcionišu’ i šta je svrha svega toga.
To je priča koju su nam rekli – a i njima koji su nama preneli neko je ispričao. To je naracija koju slušamo svakog dana života, u jednoj ili drugoj formi.


To su Prenesena Razumevanja.
To su Nasledjene Hipoteze.
To su Standardna Sujeverja.
To je Mit Sećanja.


To je priča koja je baza naše religije – kao i političkih procesa, ekonomskih sistema, i svih društvenih interakcija. Utiče na naš život na mnogim nivoima: na udvaranje i odnose u vezama, naše seksualne i bračne modele, pristupe u roditeljstvu, na uslove prijateljstva....na sve.
Upravo jer je tako sveprožimajuća treba da razgovaramo o njoj. Ipak to je razlog iz kog ljudi to ne čine.
 

Zašto?
 

Mislim da je to zato što narod zna da je to pravi problem. Njihova priča je problem. Ali, to je priča koja im je sveta, ispričana i nasledjena i nemaju nameru da je napuste ili promene. Ako bi to uradili bilo bi kao da su izneverili svoje pretke, umanjili vrednost tradicije i izrazili nepoštovanje prema svojoj istoriji.
Predivna sveštenica crkve koju sam posećivao pre 20 godina, Terry Cole Whitaker, umela je da pita u svojim nedeljnim službama: ’Koga biste okrivili za sve što nije dobro?’
Pogodila je pravo u centar sa tim pitanjem.
 

Ljudi znaju da ako promene svoju priču, grupnu ili individualnu, promeniće svest u odnosu na mnoge stvari od značaja, i mnoge priče koje su im ljudi od značaja u njihovim životima preneli.
I znaju da će to uticati na njihovo poimanje sopstva, ideju toga ko su, i planove i strategije po kojima žive.
Ovako masivna promena je veoma teška ljudima. Mnogim ljudima. Većini, verovatno. Većina bi zadržala stvari kakve jesu, čak iako nisu previše dobre sada, nego menjala, jer promena izaziva nepoznato - ono čega se ljudi plaše.
Strah je ono što stopira ljude da se promene. Možda im se ne svidjaju stvari kakve su danas, ali bar su im poznate. I tako, vidimo da značajna promena nije pozdravljena uz entuzijazam, ili bar dobro tolerisana.
A ako bismo dali pun odgovor, mislim da je više od straha od promene u pitanju. Verujem ako bi ljudi seli i pogledali ozbiljno u ono što govore sebi i svojoj deci uvideli bi lažnost svega toga. Na mnoge načine bi videli kako greše, kako su loše navodjeni i nekompletni u svojoj svesnosti.
Ipak, čovečanstvo je zaglavljeno....u jednoj konverzaciji iz raja.

     ###
Treba da uradimo ono što nikada ranije nismo


Zamislite jednu konverzaciju koja bi mogla da promeni sve. Mnogi ljudi - možda većina- nikada nije imala takav razgovor...osim ako nisu nežno uvedeni u tu vrstu razgovora. To je mesto na kome vi nastupate.
Ali šta zapravo jedna konverzacija može da otkrije da nas povede ka raju?
Pa, bila bi to jedna konverzacija ali sa mnogo ljudi. Recimo, hiljade ljudi...Recimo, hiljade i hiljade ljudi....razgovaraju o istoj temi, u svojim socijalnim grupama, crkvama, okupljanjima, zabavama, šta god...ili putem interneta, veb sajtova, na primer...ta jedna konverzacija uz mnogo ljudi, na različitim mestima, mogla bi zauvek i brzo da stvori raj na zemlji.

U toku 2010 sam postao svestan velike moći nekih pitanja koja sam postavljao tokom diskusije. Nazvao sam ih Sedam Jednostavnih Pitanja.


’Ceo svet bi trebalo da bude pozvan da odgovori na ova pitanja!’ , neko je uzviknuo.
’Da,’ složio sam se, ’nekad mi se čini ako bismo samo išli okolo i postavljali ta pitanja, čitava generacija bi se promenila.’
Zvonjava ovih rečenica pogodila nas je sve u prostoriji. Posle zadivljujuće tišine u sobi, muškarac iz Velike Britanije je rekao:’Neale, ovo je nešto što treba svuda da se priča. Mogao bi da započneš globalni pokret.’
I jesmo. Upravo nas nekoliko u toj sobi, te večeri. I kada smo se ponovo okupili posle nekog vremena zaključili smo da možemo biti samo jedan razgovor od raja.
Jednostavno smo trebali da ohrabrimo sve da vode tu priču sa što više ljudi, pitajući ovih Jednostvanih Sedam Pitanja.


Iz ove je ideje nastao Konverzacijski Pokret. Taj čovek iz VB, Steve Minchin, postao je volonter i koordinator širom sveta. I to je, prijatelji, početak svega. Tako nastaju stvari koje menjaju svet.
Moram da priznam, da koliko god da je dobro zvučala ideja, zapitao sam se...Šta bi se moglo reći u jednom razgovoru što bi imalo uticaja na čovečanstvo? Mislim, da li će postavljanje sedam pitanja biti dovoljno?
Nakon dugog razmišljanja, shvatio sam:
Da. Jer odredjena pitanja stimulišu eksploraciju novih ideja o tome ko smo, o pravoj svrsi života, o tome ko je i šta je Bog, o našim istinskim odnosima. I svrha tog razgovora nije da marginalizuje, ismeva ili podstiče napuštanje starih uverenja, već da pozove na razmatranje novih.
Ipak, da bismo proširili i prihvatili takav poziv, potrebna je hrabrost. Ljudska bića su bila voljna da razmotre nove ideje – čak i takozvani jeres – u virtuelno svakoj oblasti života...osim u najkritičnijoj od svih: naša najvažnija lična i kolektivna uverenja.
U cilju ispitivanja novih uverenja, moraćemo da uradimo isto kao i u nauci, medicini i tehnologiji. Moraćemo da ispitamo a priori pretpostavke.
Ovo bi mogla da bude najizazovnija stvar koju čovečanstvo sada može da uradi.

###
Formula koja radi


Promena ne dolazi lako, u bilo kojoj oblasti. Kako je Max Planck, otac kvantne fizike, jednom rekao:
’Nove naučne istine ne trijumfuju tako što ubedjuju oponente da vide svetlo, već iz razloga što oponenti vremenom umiru, a nova generacija koja je upoznata sa istinom nastupa na scenu.’
Ili, parafrazirano ovako: ’Nauka napreduje kroz sahrane.’
Ipak, Nauka bar proverava pitanja i zaključke koji su donešeni i dolazi do odgovora i brilijantnijih rešenja, prikladnijih ishoda.
Takodje, Medicina dolai do odgovora i oni koji su umešani u istraživanje ozbiljno preispituju zaključke do kojih se došlo. I koristeći ovaj metod dolaze do boljih ishoda i rešenja.
I, to isto važi i za Tehnologiju.
Ovo je formula koja deluje.
 

Ali, kada su u pitanju odgovori koji dolaze iz Religije i naših Kulturnih Verovanja, nema veze koliko je sahrana obavljeno. Nema veze koliko je generacija prošlo. Većina ljudi jednostavno odbija da ispituje. Ustvari, mnogi smatraju da bi takav akt bio akt raskola.
Ovo je velika tragedija čovečanstva. Ovo je najveći kamen spoticanja naše vrste.
Imali smo napretke u tehnologiji, medicini i nauci koji oduzimaju dah i neverovatni su upravo iz razloga što su ove discipline prolazile kroz blokade , čak iako je bilo potrebno neko vreme za to.
Kroz dekade i vekove, neki su bili voljni da izraze ovakve izjave, kojih se većina vernika i onih sa krutim kulturnim uverenjima plaši da pokaže:
Moguće je da sve što mislimo može biti pogrešno.
Ili bar nekompletno.
 

Ako bi čovečanstvo otpočelo globalni razgovor sa ovom izjavom, uvideli bismo nove ideje, nova rešenja koja bi napretke koje smo videli u medicini, tehnologiji i nauci učinila dečijom igrom.
Kreirali bismo život o kakvom sanjamo, ishode za koje smo predodredjeni, ljudsko iskustvo za koje smo dizajnirani.
Mnogi ljudi ubiraju ovakav život na ličnom nivou upravo sada, u sadašnjem trenutku. Ako bi samo počeli da pričaju o tome, mogli bi da utiču na čitavu vrstu i jednu generaciju kroz samo taj jedan razgovor.
Pa da, mislim da bi bilo divno kada bismo razgovarali.
Da kažem na ovaj način – mislim da je neophodno da razgovaramo.
Bez svadje, rasprave, borbe, bez kontradikcija, samo nežan , strastven razgovor. Razmena ideja kroz meko srce i velikodušan duh. Kontinuirano deljenje.
 

Čovečanstvo može da stvori, ako izabere, novu Kulturnu Priču – svež set verovanja o tome ko smo, zašto smo ovde...i da, novi način ili uvećan set verovanja o Bogu, tako da Božansko može konačno imati svoju funkciju, a ne suvu indoktrinaciju.

###
Uloga koja vam je sudjena


Razmatrali smo malopre ljudsku ulogu u odnosu na trenutne okolnosti. Takodje smo razmatrali ulogu koju bismo mogli sada da odigramo i da unesemo promene brže. Sada želim da kažem nešto izazovno u vezi toga.
Uloga je nešto što ste došli da odigrate.
Došli ste ovde – u fizišku formu – na ovo mesto zvano Zemlja, u ovo odredjeno kritično vreme u istoriji – da biste učestvovali u evoluciji naše vrste.
Znam da ovo zvuči pompezno, ali ja duboko verujem da je to istina. To nije jedini razlog zbog kojeg ste ovde, naravno. Ovde ste iz razloga koji imaju veze sa vašom ličnom evolucijom, vašim iskustvom. Ipak, što više ostvarite prvog, to ćete manje želeti drugog, pa shvatate da su na kraju ta dva jedno te isto.


Ali, porazgovarajmo o tome. Da vidimo šta je u vašim glavamo o ovoj temi.
Verujete li da ste slučajno došli ovde? Verujete li da su dogadjaji oko vas nasumični? Da li umišljate da stvari koje se dešavaju ne bi trebalo da se dešavaju?
Zastupate li ideju da je tajming vašeg života na zemlji u ovo kritično vreme puka slučajnost? Da li je vaša misao da je dolazak na zemlju u ovo vreme slučajno?
Javite mi. Učestvujte u konverzaciji.

Evo mojih misli o tome: Ne. To nije načina na koji život funkcioniše. U životu ništa se ne dešava slučajno. Život se odvija iz naših namera. Čak i vaših namera pre rodjenja. Imate dušu. Mnogo ste više od tela sa umom. I ’život’ se za vas proteže mnogo više od vaše trenutne fizičke inkarnacije.
Ako ne verujete u ovo, može biti teško ili neprijatno da prihvatite ideju da ste deo promene na zemlji.
Takva agenda će se činiti ogromnom, nedotižnom, izvan vaših mogućnosti. Ali,nije. Možete ponuditi nežnu asistenciju koja bi menjala svet.


Poenta koju bih voleo da zapamtite...
• Ako se svi složimo oko toga da preduzmemo nešto oko Saniranja Čovečanstva, promena će ići na bolje.
• Većina ljudi prihvata doktirne koje jednostavno nisu istinite.
• Zbog naše kulturne priče, koja sadrži ove doktirne i koja je tako sveporžimajuća, moramo da razgovaramo o tome.
• Možemo biti samo jedan razgovor od raja – ako dovoljan broj nas povede taj razgovor.
• Sudjeno nam je da odigramo ulogu u evoluciji naše vrste.
Akcije koje se nadam da ćete preduzeti...
• Odlučite da naučite sve što možete o našoj staroj kulturnoj priči i diskutujte o tome sa drugima.
• Doprinesite Novoj Kulturnoj Priči preko veb sajta www.TheGlobalConversation.com
• Započnite razgovor gde god da ste na nežan i ugodan način o novoj i staroj priči, a posebno o Sedam Jednostavnih Pitanja, koja ćemo uskoro razmotriti.


 

Komentari