Odgovori na zašto & kada

Oluja Pre Zatišja (drugo poglavlje)

20.06.2013. Oluja Pre Zatišja

Pošto svi razmišljamo o okolnostima koje se događaju na našoj planeti ovih dana, fer je da postavim pitanje, “Da li to baš mora da se događa? Zašto se to događa?”

Dragi moji saputnici…

Odgovor je Da, ovo mora da se dogodi. Šta se događa događa se, jer se Sam Život događa – a ceo život se kreće u krug, prema formuli. Ova formula ističe da život napreduje kroz faze, zasnovane na principima funkcionalnosti, prilagodljivosti i održivosti.

Kad god je funkcionalnost života u mnogim svojim oblicima ugrožena, ona usvaja tu manifestaciju, tako da se sama održi u novom obliku.

Ovo je razlog postojanja ljudskog iskustva kojeg nazivamo smrt. Smrt uopšte nije završetak života, već nastavak života kroz usvajanje manifestacije datog životnog oblika, tako da se on održi u novom obliku.

Ovo je istina za sve što postoji. Ništa “ne umire” i vi ne možete “ubiti” ništa. Baš ništa. Vi ne možete ubiti osobu, ne možete ubiti životinju, ne možete da ubijete biljku.

Ovo je veoma bitno da se shvati, pogotovu, pošto postoje oni koji su umrli i oni koji će umreti, za vreme Preokreta Čovečanstva, i podjednako, pomoćno i izlečujuće saznanje da smrt nije proces koji oduzima život, to je proces koji menja život.

Nedostaje nam njihovo prisustvo ovde - užasno nam nedostaju- ali ne treba da tugujemo za njima. Novi oblik, koji su preuzeli, doneo im je veliku radost.

Zar to onda ne znači da je divna ideja da okončamo naš život u sadašnjoj formi?

To pitanje mi često postavljaju, ljudi sa mnogih predavanja, i mnogih kultura, Moj odgovor je uvek ne. To što duša napušta fizičko telo nije nikad tuga, već uvek radost, kada i kako god se desi.
To ne znači da, iako, je to “dobra ideja”, napustimo fizički život.

Služimo putu duše ovde na zemlji, i ako je put duše završen, prava i savršena okolnost će biti da se spremimo za odlazak. Ali te okolnosti se nikada ne mogu veštački stvoriti umom.

Kao što je radost napuštanje fizičkog tela, tako je radost i ostajanje u njemu, a ako životu, u fizičkom smislu nije radost, to je zbog toga što ga ne posmatramo s ugla duše, već pokušavamo da ga shvatimo našim umom.

Život nikada neće imati smisla za um. Imaće smisla, i stvoriće dugotrajnu i održivu sreću, mir, radost, samo kada se prihvati sa gledišta duše.

Onda je trik, ako niste srećni u životu, ne da napustite telo, već da se pridružite duši. To se može uraditi i dok se boravi u telu. Ipak većina ljudi ne uključuje dušu u svakodnevna iskustva.

Pre nego što završimo ovaj razgovor rećiću vam kako to da uradite. A kada budete razgovarali sa vašom dušom razumećete u potpunosti šta se događa ovde- mislim na našu planetu. Znaćete da, kad god je ugrožena sposobnost bilo kog životnog oblika da nastavi da se izražava u svojoj sadašnosti, taj životni oblik prilagođava svoje izražavanje da odmah postane održivo. Na taj način se život većno održava.

E sada se ne dovodi u pitanje to da je izražavanje života koji zovemo Zemlja ( što neki nazivaju Gaia) trenutno ugrožen za sposobnost razvijanja. Uslovi koji su doveli do ove preteće okolnosti su delom stvorili ljudski oblici koji su naselili Zemlju. Stoga je ljudsko izražavanje takođe ugroženo.
Ukratko, ni planeta, ni njeni ljudi ne mogu da nastave tim putem.

Ne brinite. Ni neće nastaviti.

Pošto je probijena granica sopstvene sposobnosti da se stvori održivost u zemaljskom okruženju u sadašnjim uslovima, Ciklus Života sprovodi svoj smisao prisvajajući sve životne oblike u ovakvom okruženju, kako bi se svi oblici života mogli opet izraziti u održivosti.

Drugim rečima, život na zemlji se menja kako bi se nastavio dalje. Činjenica da se menja, je ujedno garancija da će se nastaviti.

Pa to je odgovor na pitanje Zašto se to dešava. Pre nego što pređem na Kada, hajde da objasnim odakle je došlo to pitanje postavljeno gore.

Glasovi koji su različiti.

Razgovor nije razgovor ako je u pitanju monolog. Stoga još dok sam razmišljao da obavim ovaj razgovor sa vama kroz ovu knjigu, znao sam da želim da izbegnem stvoriti jednoglasni govor, monolog, propoved ili besedu.

Veoma je divno što vas pozivam da učestvujete u ovoj diskusiji, ali to ne menja ono što se ovde događa – što će, u stvari, postati monolog.Osim ukoliko ne postane. Osim ako ne pronađem način da pretvorim ovo sto se može činiti kao “predavanje” u pravi razgovor, upravo na ovim stranicama.

Evo čega sam se prisetio: Mogu da stvorim “dijalog” koji se razvija iz razgovora koji se već odigrao.

 

Ovde mogu da uključim misli, pitanja i komentare ljudi, a ne samo svoje, ponuđene njihovim rečima. Mogu da obavim “razgovor” koji je preuzet iz mojih sećanja iz prethodne razmene sa drugima.

Na taj način može da se čuje glas koji različito razmilšlja od onog što se nalazi na ovim stranicama. Mislim da je to važno. Različiti glasovi mogu da uvećaju obim bilo kog razgovora. To su takođe glasovi koji predstavljaju većinu ljudi. Nadam se da ćemo čuti i glasove koji su različiti takođe.

Što se tiče glasova koji su različiti, hajde da objasnim odakle su oni došli.

Već duže vreme sam delio ove ideje koje su ovde istraživane, na putu. Tokom dužeg niza večernjih predavanja i vikend radionica, pojavljivanja na televiziji i gostovanja u "talk show" emisijama, postavili su mi zaista teška pitanja i bavio se veoma živom, duhovnom i ponekad izazovnom i povremeno agresivnom razmenom – što je sve potpuno ok za mene, jer znam da su mi svi oni poslužili.

 

Ukazali su mi gde su moja razmišljanja malo nejasna, kada je moja logika možda bila pogrešna, koji su ih to moji komentari uzburkali, i uopšteno, kakva su razmišljanja drugih o istim problemima.
Tokom 20 godina radio sam za novine, i istrenirao sam svoj um da pamti takve susrete, često od reči do reči – naročito one nezaboravne – i znao sam da mogu da se setim suštine ovih razmena uz najmanji podsticaj.

Pa sam pomislio, ako išta drugo da zabeležim ,dok sam pisao ovu knjigu, sećanja na jedan od tih prvih razgovora, i da ta sećanja mogu da ubacim ovde. Na neki način, sadašnje izražavanje neće biti monolog, uz moje neprekidno brbljanje s moje tačke gledišta, već “monorazgolog” – monolog koji uključuje razgovore izvedene iz ranijih razgovora.Razgovori koji nisu samo citiranje, već su ubačeni u narativni tok kao da se trenutno odigravaju.

Razgovor s Čovečanstvom

Što više razmišljam o tome, sve više mi se ta ideja dopada. Tako da sam odlučio da to uradim! I eto odakle potiču pitanja koja su došla u naš narativni tok. Slušaćete takođe još o ovom “zajedničkom glasu” i na stranicama koje slede.

A koji ljudi čine taj zajednički gas? Ko će biti predstavnik u ovim nezaboravnim razmenama?
Pa, moja prethodna istraživanja o životnim promenama odigrala su se sa ljudima širom sveta, od Danske do Norveške, od Švedske do Francuske, od Južne Koreje do Južne Amerike, od Irske do Poljske, od Jamajke do Japana… od Maccu Picchua do Kineskog Velikog Zida, od Crvenog Trga u Moskvi do Vatikanskog Trga u Rimu, odozdo (Australija I Novi Zeland) pa iznad preko (Island) Centralne Zapadne Afrike do Centralne Amerike, duž Velike Britanije preko SAD-a.

Upiti i pitanja koja su mi postavljali na svim ovim mestima i iz tih mnogobrojnih izvora odrazilo se na širokom rastojanju kultura, odgoja, religijske pripadnosti, političkih ubeđenja, i društvenih ubeđenja, i stvorilo vatreni – i definitivno ne jednostrani – monorazgolog.

A kad vi dodate vaše gledište kasnije, ovim diskusijama, zaista ćemo imati ono za šta verujem da može koristiti našoj vrsti upravo sada : jedan razgovor s čovečanstvom.

Tako da ćete, na stranicama koje slede, dobiti uvid u to šta ljudi širom sveta misle i koja pitanja postavljaju o burnim razdobljima i o porukama koje delim, za koje verujem da mogu da promene naš svet. Postaviću ih ovde u ovoj formi dijaloga, tako da i vi možete da doživite te razmene kao što su se prvobitno I dogodile, ok?

Sad, da se vratimo na temu…

Kada će biti Preokret

Nekolicina poznatih prognozera izgleda da ukazuju da je sada vreme da naša vrsta načini sledeći korak u evoluciji.

Ako pogledamo unazad, vidimo da nije toliko teško da predvidimo Životne Cikluse. Još od davnina ljudi su počeli da opažaju određene ritmove u događajima. Mudraci su počinjali da slušaju usmenu istoriju i počeli da prate cikluse. Oni su koristili svoje observacije kako bi procenili javljanje ciklusa u budućnosti.

Procena javljanja je ono što možemo naći u predviđanjima Nostradamusa, proricanja verskih ličnosti iz svih svetskih velikih religija, predviđanja po Majanskom Kalendaru, itd, od kojih mnogi ukazuju na to da je baš ovaj trenutak u istoriji čovečanstva veoma značajan.

Wikipedia nam ukazuje na “brojne slučajeve proroka koji postoje u populaciji Indijanaca” i da su “Onondaga I Hopi”, između ostalih, proricali o vremenu u koje upravo ulazimo.

“Na primer, Onondaga govori o vremenu kada voda neće biti pogodna da se pije iz potoka. To će, kažu oni, označiti početak perioda koga nazivaju veliko prečišćavanje, gde će narod proći kroz ogromne muke kako bi se očistili od štetnih uticaja koji su ih mučili.

“To će, oni kažu, smatrati periodom radosti oni koji shvate šta se događa i prihvate ovaj period kao vreme pročišćavanja, ail će biti period ogromnih patnji za one koji se drže svog … pogleda na svet i životnih stilova.

Kad sam pročitao ovo proročanstvo zasijale su mi oči i nasmešio sam se, jer ni sam ne bi bolje to objasnio. Ovo je zapravo ono što sam vam hteo ovde reći. Mi se nalazimo u razdoblju radosti – a ipak će ovaj period uključiti patnje ako nastavimo da se držimo našeg pogleda na svet i životnih stilova.

Pogledajte samo šta je stvorio stari pogled na svet pre samo nekoliko meseci pre nego što je ova knjiga objavljena …

  • Nekolicini država je budućnost zauvek promenjena zbog revolucija
  • Druge zemlje su uništene zbog najgorih prirodnih katastrofa u deceniji
  • Ljudi širom sveta su uvideli da se njihovi životi i dalje pogoršavaju usled finansijke krize koja je počela pre 24 meseca.

Dodajte sve što se dogodilo u svetu od tada i možda ćemo razumeti zašto čovečanstvo gleda na budućnost nervozno pitajući se…Da li je to samo početak onoga što će poslednji mesec godine o kojoj svi pričaju, 2012. doneti? Šta predstoji, ne samo u decembru 2012, već i dalje?

SMERNICE KOJE ĆETE NADAM SE UPAMTITI 

  • Preokret Čovečanstva je deo prirodnog procesa iz kojeg se sastoji sam život.
  • Ono što će sada biti korisno je jedan razgovor s čovečanstvom.
  • Obim i domet događaja nam ukazuju na to da je Preokret Čovečanstva već započet; sad je trenutak.

AKCIJE KOJE ĆETE NADAM SE PREDUZETI

  • Razmišljajte o načinima na koje se držite starog pogleda na svet i životnih stilova. Šta za vas to znači? Kako to izleda?
  • Razmišljajte šta se događalo na ovom svetu i u vašim životima u periodu od kada je knjiga napisana (rano leto 2011,) do sada. Zapitajte se da li osećate da se “preokret” događa? Možete da počnete da vodite dnevnik vašeg posmatranja, kao deo procesa.
  • Počnite da razmišljate o tome šta biste stavili u Novu Kulturološku Priču Čovečanstva kada bi ste je vi pisali. (što I radite, upravo ovde) 

 

Komentari