Radi se o tvojoj evoluciji, takodje

Oluja pre Zatišja

24.11.2014. Oluja Pre Zatišja

Moji hrabri partneri...

Dobra vest je da ne morate da budete javni govornik ili najprodavaniji pisac ili prezenter na televiziji ili lider velikog seminara da biste učestvovali na kurs čovečanstva. Ne morate imati javni profil ili dostići duhovno majstorstvo ili posvećivati ogromno vreme ili tone novca.
I... ako izaberete da prihvatite poziv, radićete ne samo za čovečanstvo u celini, već i za svoju dobrobit, takodje.

Evo u čemu se sastoji zahvat:

Radom na svojoj duši ti već participiraš u evoluciji vrste.

Mislim to kada kažem da čovečanstvo može biti samo jedan ražgovor od raja. Taj razgovor započinje sa razgovorom koji vodiš sam sa sobom. Uključuje tvoje ispitivanje a priori pretpostavki – svake pretpostavke koju imaš za sebe, o tvom svetu i životu u njemu.

Zatim može uključiti sličan razgovor koji vodiš sa drugima. U tome se radi u Pokretu Konverzacija.

Dopada mi se ova ideja da radeći na svojoj duši radim na evoluciji ... ali kako razgovor sa drugima utiče na to?

Rad na duši nije limitiran samo na tebe. Rad na tvojoj duši podrazumeva i brigu za duše drugih. Brigu za sve duše. Jer tvoja duša zna da postoju samo Jedna Duša, individualizirana u mnogim formama. Pa, briga za druge je briga za Sopstvo, rad sa ostalima je rad na sebi.
Zato je impuls da pomažemo drugima ugradjen u naš gen, kodiran u našoj vrsti. Brinemo jedni za druge, i radimo šta možemo da to pokažemo. Imamo ’ugovor sa dušom’ da uradimo tako. Ubedjen sam u to. Svi mi osećamo taj impuls.

Jedan od načina da pokažemo drugima da brinemo za njih jeste da udjemo u živu i vitalnu konverzaciju, kao što radimo i sami sa sobom. Drugim rečima, da tragamo zajedno. Jer taj proces ponekad može biti jako usamljen. A, ne mora biti tako.
Kada osoba pristupi istraživanju svoje duše , ta osoba se menja. I kada grupa počne da istražuje zajedno, ta grupa se menja. I kada društvo udje u isti proces, celo društvo se menja. Ubrzo, čitava kolektivna svest može proći istu promenu. Zatim, Ceo Svet.
Sve otpočinje kada sam počneš da se pitaš. I zatim unosiš ista pitanja u život bliskih ljudi.


###

Izbor je tvoj

I na to mislim ovde kada opisujem ’rad koji izvodiš na svojoj duši’. To je jedan oblik. Očigledno nije jedini, ali može biti jako moćan. To je moćna forma koja može transformisati osobe, grupe, društva, kulture i čitav svet.

Naravno, nije ’neophodno’ da radiš bilo šta od ovoga. Niti na bilo koji drugi način. Možes raditi samo na sopstvenoj duši ili na sopstvenoj duši i na kolektivnoj duši ostalih ljudi. Izbor je na tebi.

Kako da radim na svojoj duši? Kako da se povežem sa tom potragom duše?

Poštena pitanja. Niko nas ne uči ovim stvarima u srednjoj školi. Malo je napisano na tu temu. Crkve se ne bave duboko ovim, takodje. Podeliću sa tobom sve što znam o povezivanju sa dušom, na dnevnom nivou, na divan način koji će te dovesti u direktno iskustvo mudrosti duše. Zadrži se malo ovde zbog toga. To je proces iz tri koraka, koji menja život.

Da li mogu da postavim jedno drsko pitanje?

Naravno, pitaj me bilo šta.

Šta je osnova svega ovoga za tebe? Uporno govoriš o sedam jednostavnih pitanja. Ko ih je smislio? Odakle su se stvorila? Šta je tako magično u njima za tebe? Na kraju, odakle potiče sve ovo o ’remontu’ čovečanstva i ’nove kulturne priče’?

 

###
Osnova svega što je napisano ovde

To uopšte nije bilo drsko pitanje. Pomislio sam da želiš da znaš. Hvala što si mi omogućio da pojasnim.

Pre jedno deset godina imao sam iskustvo koje je bilo inspirisano Božanskim. Napisao sam knjigu o tome, nazvanu Razgovori sa Bogom.
 

Knjiga je postala globalni, duhovni i izdavački fenomen, prodata u preko milion primeraka, prevedena na 35 jezika i bila na New York Times listi preko 137 nedelja kao bestreler.
Posle tog vremena, osam drugih knjiga kroz ovu razmenu sa Božanskim je nastalo, od kojih su šest , takodje, postali bestseleri.
 

Ne govorim ovo da bih se hvalio. Gorovim ovo da bih uveo kontekst u kojem može da se razmotri to što je rečeno ovde – i sve što će tek biti.
Bog je uneo poruku koja menja živote u svet, i kroz kupovinu i razmenu RsB milioni ljudi razmenjuju tu poruku. Ovo se nije desilo slučajno.

Remont Čovečanstva (upamtimo definiciju – Remont: obimna provera i popravka nečega) je na delu i verujem da je pojavljivanje materijala RsB deo toga.

Da li to znači da sam ja nekakav mesija? Ne. Znači da smo svi mi. Jer najvažnije, najupečatljivija i poruka koje se ponavlja jeste da svi mi u svakom trenutku imamo razgovor sa Bogom. Samo što to nazivamo drugim imenom.

Momentom inspiracije. Ženskom intuicijom. Psihičkim udarcem. Sjajnom idejom. Dubokim uvidom. Javljanjem. Nazivamo ovakve trenutke slučajnošću, šansom...
Poričemo, poričemo i poričemo... da oni ustvari mogu biti interakcije sa Božanskim, jer smo vaspitani da verujemo da nismo dostojni takvih iskustava. Stvarno, tvrditi da imaš ličan razgovor sa Bogom je bogohuljenje.
Ipak, tokom istorije muškarci i žene su imali iskustva trenutaka duboke povezanosti sa srcem i izvorom i esencijom života, kako god da to nazovemo, i kroz vreme obični ljudi su imali ekstraordinarna budjenja koja su vodila predosećajima i predvidjanjima.
Sada je vreme za sve nas da utvrdimo novu konverzaciju. Konverzaciju koja proizilazi iz one sa Bogom. Sada je vreme da razgovaramo sa sobom. I zatim, jedni sa drugima.

Vreme je za razgovor sa čovečanstvom.

Gde god da se okrenemo danas ljudi su u potrazi za mudrošću, jasnoćom, rešenjima, pokušavajući da shvate šta je pošlo naopako, pa je stanje ovakvo kakvo je danas – ubijanje I sakaćenje, ignorisanje očajne potrebe naše braće za brigom, trčimo planetom želeći vise I bolje I još. Izazivajući revolt jedni kod drugih, jer ovi imaju vise od onih…
Razgovor koji predlažem može ponuditi izlaz ka mudrosti, put ka jasnoći, soluciju za mnoge. Ali, to trebaju biti pravi dijalozi, ne samo poentiranje onih koji misle da imaju nešto da kažu. To treba da budu otvorene razmene, zajedničko kreiranje.

Zaključci koje se nadam da ćete zapamtiti…

• Vaše učešće u evoluciji vrste ima veze sa vašim sopstvenim radom na vašoj duši.
• Taj posao je o dubokom samoispitivanju, ili ‘potrazi duše’.
• Taj posao nije limitiran samo na vas, već može uključiti druge.
• Nije neophodno da radite bilo šta od ovoga.

Akcije koje se nadam da ćete preduzeti…


• Čitajte Razgovore sa Bogom – Knjigu 1 ako to već niste uradili, ili ako je već prošlo neko vreme od toga, pročitajte ponovo.
• Uključite se u process duboke introspekcije vase duše, koristeći Sedam Jednostavnih Pitanja, koja su podvučena u sledećem delu knjige
• Nastavite process podsticanja razgovora sa drugima, kružeći oko ovih pitanja 

Komentari