Promena Promene


Promena Promenea

Pretvorite Zabrinutosti u Čuđenje

Briga je Strahu blizak rođak. Ona je njegov prethodnik. Ona je kašalj pre prehlade, pogrešan korak pred padanje.

Promena Promenea

Kada se sve promeni, promeni sve (put ka iskustvu)

Pretvorite Strah u Uzbuđenje, Brigu u Čuđenje, Očekivanja u Predviđanje, Otpor u Prihvatanje, Razočarenje u Objektivnost, Ljutnju u Angažovanje, Zavisnost u Prioritetnost, Obavezu u Zadovoljstvo, Osudu u Zapažanje, Tugu u Sreću, Misao u Prisutnost, Reakciju u Odgovor, i Vreme Nemira u Vreme Mira.


Promena Promenea

Pretvorite Strah u Uzbuđenje!

Razgovori sa Bogom kažu da sve počinje Ljubavlju ili Strahom. Svaka misao, svaka reč, svaka akcija. Ništa nas ne otvara više čudima života od Ljubavi i ništa nas brže ne paralizuje od Straha. Ipak, strah je fikcija.

Promena Promenea

Promenite Svoju Realnost

Šta je dovelo to toga da promenite Vašu percepciju?Šta podstiče ikoga da promeni svoju percepciju?


Promena Promenea

Možemo li promeniti način na koje promene menjaju nas?

Čitav život nije ništa drugo do proces, koji mi nazivamo “promena”. Razgovor koji ćemo voditi je osmišljen tako da ponudi put ka pomoći i miru ako se upravo sada suočavate sa promenama u životu.