Promena Promene


Promena Promenea

Promenite Svoju Realnost

Šta je dovelo to toga da promenite Vašu percepciju?Šta podstiče ikoga da promeni svoju percepciju?

Promena Promenea

Možemo li promeniti način na koje promene menjaju nas?

Čitav život nije ništa drugo do proces, koji mi nazivamo “promena”. Razgovor koji ćemo voditi je osmišljen tako da ponudi put ka pomoći i miru ako se upravo sada suočavate sa promenama u životu.