Kada se sve promeni, promeni sve (put ka iskustvu)

12.03.2018. Promena Promene

Knjiga Kada se sve promeni, promeni se sve predstavlja skup poruka koje menjaju život, i koja pripada serijalu knjiga Razgovora sa Bogom. Taj serijal obuhvata preko 3000 strana unutar 9 tekstova. WECCE (Kad se sve Promeni, promeni se sve) je sažeo taj material u 300 strana unutar jedne knjige. On pruža dve izvanredne alatke koje kombinuju savremenu psihologiju i savremenu duhovnost. Mehaniku Uma i Sistem Duše. Tekst obezbeđuje detaljno objašnjenje kako Um funkcioniše i kako Duša funkcioniše, kao i načine kako koristiti ove alate u vašem svakodevnom životu.


Radna sveska i Vodič za učenje, koji sada čitate, pomera WECCE korak dalje, ulazeći u duboku diskusiju o WECCE Obećanjima datim u originalnom tekstu. Tokom ovog istraživanja dotaći ćemo se mnogih stvari koje sam spomenuo u samoj knjizi, ali sa dodatkom i širim objašnjenjem onoga što je rečeno u knjizi, što će nam omogućiti da prodremo dublje u značenje i nijanse originalnog materijala.
Setićete se da sam u tekstu rekao da verujem da ćete se korišćenjem WECCE Tehnologije osposobiti da pretvorite Strah u Uzbuđenje, Brigu u Čuđenje, Očekivanja u Predviđanje, Otpor u Prihvatanje, Razočarenje u Objektivnost, Ljutnju u Angažovanje, Zavisnost u Prioritetnost, Obavezu u Zadovoljstvo, Osudu u Zapažanje, Tugu u Sreću, Misao u Prisutnost, Reakciju u Odgovor, i Vreme Nemira u Vreme Mira.


To su velika i moćna obećanja. Ipak verujem da su to obećanja koja se mogu održati. Većina će naravno zavisiti od vas. Moraćete da se posvetite procesu. Tako da, najveće obećanje je ono koje ćete morati dati sebi. Pozvani ste da odlučite da posvetite više pažnje načinu na koji živite svoj život; koliko angažujete svoj Um – i kako dozvoljavate svom Umu da vas angažuje.
I… kako se povezujete sa svojom Dušom. Pošto je svakodnevno povezivanje sa vašom Dušom središte WECCE Tehnologije i čini WECCE obećanja mogućim. Takođe vas pozivam da napravite Devet Promena Koje Mogu Sve Promeniti. Devet Promena su:

1. Promenite svoju odluku u “nastavi sam”
2. Promenite odabir svojih emocija
3. Promenite odabir svojih misli
4. Promenite odabir svojih istina
5. Promenite svoju ideju o Samoj Promeni
6. Promenite svoju ideju o tome zašto se Promena dešava
7. Promenite svoju ideju o budućoj Promeni
8. Promenite svoju ideju o životu
9. Promenite svoj identitet

Sam WECCE tekst temeljno proučava ovih devet promena, zato ovde nećemo ulaziti u detalje. Pregledaćemo ovih 13 obećanja. Da li WECCE Tehnologija zaista može da uradi ovo? Ja verujem da može i ovde ćemo istražiti ova obećanja, jedno po jedno. Ali prvo upozorenje: nećete imati mnogo koristi od ove Radne sveske ako niste pročitali knjigu Kada se sve promeni, sve se menja od prve do poslednje stranice. Jezik i reference koje ovde koristim podrazumevaju da ste to uradili. Svrha ovog dokumenta je da bude dodatak, a ne samostalan tekst. Važno je da ga tako shvatite.

Sa ljubavlju

Vas Prijatelj

Neale

Komentari