Koji je vaš put do "Prosvetljenja"?

20.05.2013. Prosvetljenje

Hajde da razgovaramo o “Prosvetljenju” – o ovom nedostižnom, magičnom, mističnom iskustvu koje svako izgleda da dostiže, za kojim izgleda da svako žudi, i za kojim izgleda da svako traga. I ja razumem razloge za potragom, jer da smo prosvetljeni, pretpostavlja se da bi nam životi bili bolji nego što su sada, kada smo možda neprosvetljeni.

Osim toga, čini mi se da kada bi svi relativno brzo postali prosvećeni, ceo svet bi bio drugačiji i doživeli bi život na drugačiji način. Verovatno uz manje previranja, manje stresa, manje sukoba, zasigurno, pretpostavljam sa manje tuge i ljutnje i manje nasilja i uz mnogo manje stvari koje čine naše živote tužnim, bez radosti i sreće, u ovim danima i periodu.

Stoga, čovečanstvo traga za prosvetljenjem i mi smo tragali za prosvetljenjem još od nastanka sveta, još od kada smo postali svesni činjenice da je moguće postati Prosvetljen – šta god to podrazumevalo.

Nismo tragali samo za Prosvetljenjem već i za definicijom Prosvetljenja , jer ne možemo stići do cilja sve dok ne saznamo gde da krenemo. Tako da je prvi korak za većinu ljudi taj da pokušaju da definišu šta je to Prosvetljenje ili kako izgleda, ili kakvog je osećaja, kakvog je ukusa, ili kako to izgleda kada ga iskusimo. A onda, pošto smo to razjasnili, pošto smo saznali gde je naš cilj, onda možemo pokušati da saznamo šta je potrebno kako bismo dospeli sa mesta na kome smo do mesta na kom želimo da budemo.

A tu je i ova žurba za prosvetljenjem koju primećujem kod čovečanstva, ili dela čovečanstva, koji su joj skloni. I mnogi kažu da znaju kako da dođu do tamo i da znaju kako da vas dopreme do tamo. Tako da vidimo mnogo, mnogo “Puteva ka Prosvetljenju” koje su ukazali, preporučili,stvorili, izrazili, iskusili, podelili, i postavili u prostor našeg kolektivnog života. Masteri svih oblika, veličina i boja, su stvorili način ka prosvetljenju milenijuma.

Paramahansa Yogananda je izjavio da on zna put ka prosvetljenju. Buda je rekao da on poznaje put ka Prosvetljenju. Maharishi Mahesh Yogi ističe da on zna put ka Prosvetljenju . Sai Baba kaže da on zna put ka Prosvetljenju. Na njima svojstven način, Isus Hristos i Abu Al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd Al-Muttalib ibn Hashim—Muhamed—pričali su da oni znaju put ka Prosvetljenju.


Sada je interesantna stvar ovde ta da su sledbenici tih Mastera insistirali na tome da su njihovi Masteri bili u pravu, da je njihov put najbolji I najbrži. Možda ne da je jedini, ali da je najbrži put, pa je potrebno da krenete njime. Postojala je velika hitnost. Potrebno je da postanete katolik ili da pohađate Transcedentalnu Meditaciju ili da učite Tai Či ili da povisite vašu stopu vibracije, ili da promenite vaš mozak, ili da , za boga miloga, promenite nešto. I to ne bilo kada , već upravo sada, odmah, ovog meseca.

Treba da se priključite ovoj grupi, ili da se uključite u ovaj process, ili da pročitate tu knjigu, ili da se krstite, ili da se od-krstite, ili da učinite bilo šta što su vam rekli određen master ili monah , a da je nabrži, najubrzaniji put da vi stignete tamo gde svi mi želimo da odemo – a to je mesto zvano “prosvetljenje”, “svesnost”,” viša svest”,ili “ vibraciona harmonija”.

Sada je mozak najnoviji put, najnovija staza, svi pričaju o tome. Radi se o pomeranju vaše energije , vašeg fokusa, vaše svesnosti, vašeg prisustva, vaših osećanja, vibracije toga Ko Ste Vi, od mozga do frontalnog režnja. Dosta ljudi uči o ovome sad. Većina ljudi priča o stvarnoj nauci, fizici, hemiji mozga, kao stazi ka onome što nazivamo Prosvetljenje.

Sve to je predivno. To je baš divno, i pruža mi veliku nadu za čovečanstvo. Ali postoji nešto što ovde moramo uočiti. Ovde postoji jedna zamka, prečica, vremenski – rasipnik. Pa čak i opasnost, ako odlučite da oštetite time druge. Opasnost bavljenja Prosvetljenjem je dvostruka. Prva opasnost je mišljenje da postoji nešti određeno što vi morate da uradite kako biste do nje stigli i da ako to ne učinite ne možete je dostići. Druga opasnost je mišljenje da je vaš put da stignete do nje najbrži, najbolji put.

A o tome želim da porazgovaramo u mom sledećem tekstu. Za sada, koji je vaš put ka Prosvetljenju? Da li ste pokušali neki određeni put? Šta ste doživeli?

Komentari