RSB Za Čovečanstvo


RSB Za Čovečanstvoa

Najveći korak ka Samosvesnosti je Zadovoljstvo

Zadovoljstvo je stanje koje zrači čovekovu “ Potpunu Pomirenost ” sa načinom na koji se stvari odvijaju. To je potpuno i pozitivno prihvatanje fizičkog, mentalnog i duhovnog stanja. To je apsolutna ljubav prema sebi, samoopraštanje i samoprihvatanje.

RSB Za Čovečanstvoa

Ako nas Bog zaista voli, zašto onda želi da doživimo bol?

Bog ne “želi nama” da doživimo bol. Bog ne “želi” bilo šta. Bog doživljava sebe kroz nas, i spoznaje Sebe na taj novi način. Bog ne dolazi kroz „ne-željeno“, nego iz Apsolutnog „Imanja“.


RSB Za Čovečanstvoa

Tvoja uloga

Složili smo se oko toga da svako ljudsko biće ima odredjenu ulogu.To nije mali korak, igranje uloge. Ne možete biti deo nečega na vibrantan i živ način ako niste svesni da ste deo tog procesa. To je, ako mislite da stojite izvan i posmatrate, mislićete da je sve "unutrašnji posao" i da za vas ne postoji prava uloga.

RSB Za Čovečanstvoa

Šta se može reći za društvo koje stvara jedan veći jaz između bogatih i siromašnih?

Da li možemo da podržimo društvo na smanjenju razlike među njegovih pripadnicima sa najvišim, srednjim i niskim primanjima? Može li išta opravdati kulturu koja žudi da stvori mehanizme kojima se ističe mentalitet “ svako za sebe/pobednik osvaja plen“?