Čemu služe čakre

20.05.2013. Tekstovi

Dragi moji prijatelji...

Da li znate da čakre u telu imaju funkciju i svrhu koje većina ljudi ne razume? U ovom tekstu ćemo opisati osećanja na način koji otvara vrata širem razumevanju o korišćenju i funkciji, svrsi i ulozi vaših čakri centara u telu. Tokom godina dosta smo saznali o ovim centrima u našem telu ali retko, ako i ikad, smo slušali o tome kako one „rade“, ili zašto one postoje.Hajde da sada učinimo to, tako što ćemo koristiti zajedničko iskustvo, iskustvo „čežnje“ da bismo sagledali ovo.


Pošto je čežnja mentalni proces, ona može, kao i svi mentalni procesi da stvori fizičko iskustvo.Čežnja može da stvori osećaj u stomaku; možemo ga nazvati „nervozom“ ili „leptirićima“.

Duboka i tužna čežnja može čak da izazove i tup bol. To se dešava zbog toga što je čežnja energija, a postoji i enegretski centar u području tela gde se nalazi vaš stomak.Ovaj energetski centar se naziva čakra, i postoji sedam takvih centara u vašem telu.
Energetski centri transformišu∕pretvaraju duhovno u fizičko, nevidljivo u vidljivo, ili šire posmatrano, ono što mislimo u ono što osećamo.

Ukratko, čakre predstavljaju mehanizam koji pretvara Energiju u Iskustvo.
Zadivljujuće je to da, uzimajući u obzir koliko su važni ovi centri, milioni ljudi nisu čak ni svesni njih, ili ne veruju da oni postoje. Oni zaista postoje i mogu se koristiti za dobijanje fizičkog iskustva iz našeg duhovnog identiteta. To se postiže tako što upravljamo energijom (zvanom ći ili ki u nekim Istočnim tradicijama).

Evo kako energija može funkcionisati...

Duboka i tužna čežnja je jedna energija. To je misao stvorena u Umu. To je formulacija fizičke energije. Ona je vaša lična informacija- ili, mnogo tačnije, ona je VI u formaciji.


Vi ste trodelno biće: Telo, Um i Duh. Ono što vam je poznato u Duhu, za tim čeznete u vašem Umu, a doživećete tu čežnju vašim Telom. Na primer, poznato vam je na nivou Duha da ste svi Jedno sa svime. Kada postanete svesni sebe, postajete svesni toga što vaš Duh Zna. Za time ćete dalje čeznuti u vašem Umu, a tu čežnju ćete iskusiti u vašem Telu.

To je funkcija vaših energetskih centara, da transformišu Znanje Duše u Iskustvo Tela. Jedan potpuno probuđen um, funkcioniše uz čistu energiju, bez poremećaja. Um koji nije potpuno probuđen može, usled svoje pospanosti, usled svoje zaboravnosti, da poremeti Čistu Energiju vašeg Istinskog Znanja, i da stvori fizičko iskustvo koje nije tako Čisto.

Životna energija teče duž telesnog sistema čakri, materijalizovajući duhovno. Sistem čakri to radi pretvaranjem jednog oblika energije u drugi.Ovaj proces pretvaranja neki od vas nazivaju transformacijom.


Stoga, ne-fizička energija duboke i tužne čežnje može stvoriti veoma stvarnu energiju bolesnog srca. Ovo nije matafora. Mislim na pravi fizički bol.

Pozitivna ili srećna čežnja može, nasuprot onome, stvoriti uzdizanje i oživljenje fizičkih čula, što dovodi do stvarnog poboljšanja fizičkog zdravlja. Nije neuobičajeno da se osoba oseća sve bolje, kada doživljava pozitivnu čežnju. Veoma dobar primer je čežnja za spoznajom Boga, ili duboka posvećenost Božanskom Biću i Božanskim Principima. Masteri ( kao Paramahansa Yogananda) su nam govorili da ako živimo sa takvom čežnjom ona stvara potpuni unutrašnji mir i fizičko blagostanje.


Na kraju, čežnja za Božanstvom dovodi u Sveto Iskustvo jer čežnja uvek stvara iskustvo za kojim se čezne.

Uz zagrljaje i ljubav,

Neale.
 

Komentari