Jedinstvo

21.11.2013. Tekstovi

Dragi moji prijatelji...

Svake nedelje ovde razmatramo teme za koje mislim da mogu biti od pomoći vašem duhovnom putovanju i koje mogu da vas inspirišu dok se susrećete sa dnevnim izazovima.
Ove nedelje bih voleo da se fokusiram na razlog zbog kojeg čovečanstvo kao celina nije okrenuto teologiji Jedinstva. Razlog je taj što većina veruje da je ovakvo stanje kao danas - ono što Bog želi.

Sve reči u kojima su ljudska bića jedno sa Bogom i medju sobom, su obeležene kao ’paperjaste’, ’new age’ ili bez dodira sa realnošću. Neki su ih čak obeležili kao bogohuljenje. U knjizi ’Šta Bog želi’ rečeno nam je da sve čemu je čovečanstvo naučeno jeste da je Bog odvojen od ljudi. Bog želi da bude odvojen, jer čovečanstvo u trenutnom stanju nije vredno Božanstva. To je učenje, to je poruka.

Bog je savršen, a čovečanstvo je nesavršeno, a Savršenstvo ne može biti ujedinjeno sa nesavršenim. Ovo je integralni deo većine ljudskih teologija.

Tako nesavršeno biće  mora naći put da bi bilo Savršeno. Ipak, to je nemoguće jer je nemoguće dostići savršenstvo u ljudskoj formi. Neke religije čak podučavaju da su ljudi rodjeni u stanju nesavršenstva, pa tako imamo i taj problem. Neke druge religije kažu da ljudi mogu biti rodjeni bez mane, ali onda je zadatak ostati takav i u životu. Sve religije sveta se slažu da na putovanju života postoje izazovi pred kojima su ljudi plen. I tako je savršenstvo manje više nedostižno.
Ipak, morate pokušati. Morate težiti. I ako težite savršenom, Bog će nagraditi  taj napor finalnim činom Milosti, vraćanjem nesavršenog ponovo Savršenom. Onda, reunija sa Bogom i rajom može biti dostignuta.

Ovo je drugo pojednostavljenje, ipak veoma blizu doktrine većine religija.
I tako, čini se da postoji dishotomija. Bog se odvojio od ljudi. Ipak, dao im je put nazad jer on želi da ljudi bude jedno sa ljudima.
Hmmmm....

Ovde treba postaviti pitanje.
Da li je to ono što Bog želi?
Odgovor je ne.

Ovaj odgovor menja sve. Sa ovim ljudska misao dobija novu oštrinu i seče konfuziju.
Bog ne želi Jedinstvo sa ljudima ili bilo šta drugo. Bog to jeste i Bog ne želi ono što je već njegovo iskustvo.
Ljudi tvrde da oni žele Jedinstvo sa Bogom, i drugim ljudima. Ipak, ne može se doživeti ono što već jeste i ono što se uporno poriče.
Ovo je odgovor na drugu misteriju: Zašto je toliko teško ljudima da dožive jedinstvo sa Bogom ili sa drugim ljudima?


Ne možeš imati iskustvo nečega što ne želiš da izraziš. Ne možeš doći tamo gde već jesi. Samim aktom kretanja, poričeš da si već stigao. Imajući ovo u vidu, nikada nećeš doživeti da si stigao. Tvoj život će postati večito putovanje. Putovanje u neodredjeno. Večita potraga. Potraga za nečim što je već tu.


Tražeći naočare koje su na tvojoj glavi, besmisleno je. Jedino ćeš naći ono za čim tragaš ako pogledaš u ogledalo.


Do sada čovečanstvo nije baš bilo dobro u tome. Introspekcija nije nešto što nam je omiljeno. Čitajući ove redove dokazuješ da si izuzetak.

Zašto ljudi poriču svoje Jedinstvo? Jer su pomešali Jedinstvo sa jednakošću. Nismo razumeli da ne postoje dva ista prsta, iako su na jednoj ruci.


Bojeći se da ne izgube individualnost, očajno uplašeni nestajanja identiteta, ljudi se drže iluzije odvojenosti, jedni od drugih, od svih stvari na svetu, od Boga. Posebno od Boga. Jer ako čovečanstvo nije odvojeno od Boga, ne samo da se ljudi plaše gubitka identiteta, jedinstvo sa Božanstvom sugeriše novi način postojanja za koje su religije ostavile ljude potpuno nepripremljenim.


Ali, nije potrebno da se pripemimo za Ljubav. Ljubav je ono što jeste i tako ona dolazi prirodno. Sprečavati sebe u tome je teško. Ljubav za sve u životu dolazi lako kada strah nestane. A strah nestaje kada shvatite da vam ne treba ništa od drugih jer sve što mislite da vam je potrebno nalazi se u vama.


Ovako se krug kompletira i vi ste Celi. Sve što nalazite u sebi možete dati drugima, koji možda još uvek ne znaju da poseduju isto.
Pokazujući drugima da su puni ljubavi je najbrži način da im asistirate u pronalaženju celovitosti, u pronalaženju ljubavi koja je u njima. Kada volite druge vi bukvalno vraćate ljude njihovom Sopstvu.

Na kraju, ljubav i strah su jedina osećanja koja postoje. Ljubav vam donosi konstantan tok mogućnosti da izaberete izmedju ta dva.

Ove reči iz knjige ’Šta Bog želi’ me uvek nanovo osvešćuju. Uvidjam da još uvek imam dosta posla. Da se rad nastavlja čak i ako Fondacija spadne na jednu osobu. Uradićemo koliko možemo. I znam da ćeš i ti.

Šaljem vam ljubav, zagrljaje i najlepše želje za vaše putovanje...

Neale
 

Komentari