Ljudsko ponašanje

14.11.2013. Tekstovi

Dragi moji prijatelji...

Spomenuo sam vam pre dve nedelje da sam se zapitao...

1. Da li bi nešto moglo da se preduzme da bi se ljudske ideje o Bogu proširile?
2. Šta bi moglo da se uradi da ljudi promene svoja shvatanja vezana za sam Život?
3. Šta bi moglo da uzdigne misli i razmišljanja o nama samima i o odnosu sa drugim ljudima?

Ukratko: Šta bi moglo uzrokovati da ljudi promene i modifikuju svoja nagonska ponašanja?

Nase istraživanje biće centrirano oko nečega što sam nazvao "behaviorifics" (eng, behaviour-ponašanje) - uzroci i nastajanje ljudskog ponašanja.

Oblasti našeg proučavanja će obuhvatiti sledeća pitanja:

1. Zašto se ponašamo na način na koji to činimo trenutno?
2. Da li uopste postoji potreba da menjamo naše trenutne obrasce ponašanja?
3. Šta bi moglo pokrenuti tu promenu?
4. Ljudska uloga iznad postavljenim pitanjima.

Ranije smo razgovarali o tome da li uopšte ima potrebe da menjamo ponašanje i zašto se dešava da kreiramo negativna iskustva. Zaključili smo da nema potrebe za promenom ponašanja, a razlog zbog kojeg kreiramo negativna iskustva jeste da bismo stvorili Kontekstualno Polje u kojem bismo iskusili Ko Smo Zapravo i zatim kreirali našu sledeću najbolju viziju Sebe.

Uvidjamo da ne postoji "potreba" da menjamo ponašanje, ali može postojati razlog.

Ako nismo zadovoljni Sopstvom i životom koje ono sada kreira, ako nismo zadovoljni realnošću koje kao čovečanstvo stvaramo, ako vidimo da ima mesta za napredak i unapredjenje života koji imamo kolektivno kao vrsta, ako su impulsi i želje da proširimo svest i postanemo Ono Što Istinski Jesmo veliki, poželećemo da promenimo odredjene obrasce ponašanja.

Da bismo to ostvarili, treba da saznamo odakle su naša trenutna ponašanja proistekla. Bog nam kroz RsB kosmologiju kaže da naša uverenja kreiraju ponašanja. Kako verujemo tako se ponašamo.

Ipak, šta se krije iza uverenja? Bog nam kaže da opažanja kreiraju uverenja. Izgleda da za većinu ljudi važi da veruju u ono što vide. Šta percepiramo, smatramo da je istina...

Ipak šta stvara opažanja? Bog nam kaže da perspektiva stvara opažanja. Šta vidimo zavisi od onoga što želimo da nadjemo. Brdo na kojem stojimo odredjuje pejzaž koji opažamo.
 

Neale...

Komentari