Ne postoji 10 Božjih zapovesti. Da li je to moguće?

Poštovaćete vašeg oca i vašu majku – i spoznaćete da ste Božji Sinovi kada poštujete vašeg Oca/Majku Božjeg u svemu što kažete, radite ili mislite

19.04.2013. Tekstovi

Od svih poruka u Razgovorima s Bogom, nijedna se ne izdvaja toliko kao izjava da ne postoji 10 Božjih Zapovesti. Kako je to moguće?, pitaju se ljudi. Još uvek dobijam pisma i mail-ove u vezi toga i danas, nakon 18 godina od kada sam izdao Prvu Knjigu iz serije RSB. Tako da sam mislio da bi mogao upravo ovde da objavim šta mi je Bog rekao o tome, a onda da potražim vaše komentare.

Rečeno mi je da je Mojsije otišao kod Boga na vrh planine i zamolio Boga da mu podari znak,..., nešto, bilo šta, što bi mogao poneti natrag do svog naroda i što bi njima omogućilo da saznaju, da se klanjaju pravom putu; putu ka Bogu.


Zato je Bog razgovarao direktno sa Mojsijem (da, Bog to radi s ljudima, da li ste čuli?) i rekao :“ Znaćeš da si na putu povratka ka iskušenju sopstvenog Božanstva – što je put natrag ka Bogu- jer postoje određene stvari koje ćeš učiniti ili nećeš, kao rezultat samog putovanja. Stoga je Bog rekao, tragaj za tim znacima i obećavam da ću ti ih dati. Ovo je moj zavet. Ovo je moja obaveza.

Evo šta je tačno Bog rekao, izvučeno iz rukom pisanog diktata koje sam imao tokom svog prvog razgovora s Bogom ranih 90tih.

Vi treba da znate da ste pošli putem ka Bogu, i treba da znate da ste pronašli Boga, jer postojaće ti znaci, ta uputstva, i te promene u vama. Obećavam vam ,videćete te znake. Ovo su mojih Deset Zapovesti.

 1. Voli Boga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom svojom dušom. I ne treba da postoji nijedan Bog pre Mene. Više nećete obožavati ljudsku ljubav, ili uspeh, novac, ili moć, niti bilo koji njihov simbol. Ostavićete sa strane ove stvari, kao što dete ostavlja svoje igračke. Ne zbog toga što su one bezvredne, već zato što ste ih prerasli. A znaćeš da si na Božjem putu jer:
   
 2. Nećete uzalud koristiti ime Božje. Niti ćete me zvati za beznačajne stvari. Razumećete moć reči, i misli, i nećete prizivati Božje ime na grešan način. Nećete koristiti moje ime uzalud jer to i ne možete. Jer Moje Ime – Veličanstveno „Ja Jesam“- nikada se ne koristi uzalud, niti bi ikada moglo. A kada pronađete Boga, znaćete to.
  A takođe ću vam dati i druge znakove:
   
 3. Setićete se da treba jedan dan da posvetite Meni i smatraćete ga svetim. Ovo je stoga da ne biste više bili u iluziji, već da se setite toga ko i šta ste vi. uskoro nakon toga ćete svaki dan zvati Sabat, i svaki trenutak svetim.
   
 4. Poštovaćete vašeg oca i vašu majku – i spoznaćete da ste Božji Sinovi kada poštujete vašeg Oca/Majku Božjeg u svemu što kažete, radite ili mislite. A dok budete poštovali svoju Majku∕Oca Božjeg, i svog oca i majku na Zemlji (jer oni su vam podarili život), takođe ćete poštovati svakoga drugog.
   
 5. Znaćete da ste pronašli Boga kada sagledate da ne želite ubistvo (tj.namerno ubistvo, bez razloga). Jer sve dok razumete da ne možete prekinuti drugome život na bilo koji način, nećete izabrati da prekinete bilo koju inkarnaciju, niti da promenite bilo koju životnu energiju iz jednog u drugi oblik, bez najsvetijeg opravdanja. Vaše novo poštovanje života uzrokovaće da poštujete sve forme života- uključujući biljke, drveće i životinje – i da na njih utičete samo kada je to za najviše dobro.
  A i ove druge znakove ću vam poslati da biste mogli znati da ste na pravom putu:
 6. Nećete narušiti čistotu ljubavi sa nepoštenjem i prevarom, jer to je preljuba. Obećavam vam da kada pronađete Boga, nećete počiniti preljubu.
   
 7. Nećete uzeti stvar koja nije vaša, ni varati, ni biti u dosluhu, niti povrediti druge kako bi imali nešto, jer to bi bila krađa. Obećavam vam , kada pronađete Boga nećete krasti.
  Niti ćete ...
   
 8. Govoriti stvari koje nisu istinite, i na taj način svedočiti lažno.
  Niti ćete...
   
 9. Poželeti supružnika bližnjega svoga, jer zašto biste poželeli supružnika bližnjega kada znate da su svi ostali vaš supružnik?
   
 10. Poželeti stvari bližnjega svoga, jer zašto biste želeli stvari bližnjega kada znate da sve stvari mogu biti vaše, i da sve vaše stvari pripadaju svetu?

Ponovo, znaćete da ste pronašli put ka Bogu kada ugledate ove znakove. Jer obećavam da iko ko istinski traži Boga neće više činiti te stvari. Bilo bi nemoguće nastaviti s tim ponašanjem.

Ovo su vaše slobode, a ne vaša ograničenja. To su moji saveti a ne moje zapovesti. Jer Bog ne naređuje onome što je Bog stvorio – Bog samo saopštava Božjoj deci: evo kako ćete znati da dolazite kući.

Mojsije je ozbiljno upitao:“ Kako mogu da saznam? Daj mi znak.“ Mojsije je postavio isto pitanje koje vi želite da postavite sada. Isto pitanje koje se pita svako još od postanka sveta. Moj odgovor je takođe večan. ali nikada nije, niti će ikada biti zapovest. Jer kome bi Ja mogao da zapovedam? I koga bi mogao da kaznim ako se i ne pridržava Mojih zapovesti?

Postojim samo Ja. 

Očekujemo vaše komentare i primedbe na ovo. Sve ovo je deo prepisivanja kulturne priče čovečanstva, priče koja je govorila nasilnom, ljutom, i osvetoljubivom, nezadovoljnom, zahtevnom i komandujućem Bogu. U šta vi verujete? Da li nam je Bog dao listu zapovesti?ako jeste, zbog čega? Zašto bi Ona to uradila? A kakva je Njegova namera ako ne uspemo da ispoštujemo te zahteve?

Veoma sam nestrpljiv da čujem šta imate da kažete o ovome.

Uz Blagoslove, Neale.

 

Ovaj deo Razgovora s Bogom.... njegov početak...ove „Zapovesti“... izazvale su da Zvuci moje Duše odzvanjaju izvan mene!! U ovom trenutku još uvek to traje. To je zaista veoma oslobađajuće! Hvala to na tome!
iz dela komentara ovog članka
 

Komentari