Pet Vrhunskih Pitanja

25.08.2014. Tekstovi

Dragi moji prijatelji…


Razmišljam ovih dana da, ako uspem da doprem do dovoljnog broja ljudi, pre ili kasnije Kritična Masa  koja razume ovo do čega sam došao, mogla bi da izleči svet...čak da ga spase...menjajući Kulturnu Priču o tome Ko Smo, zašto smo ovde, o našoj Pravoj Vezi sa ljudima, Ko i Šta je Bog i o našem Istinskom Odnosu sa Božanstvom.


Svaka ljudska boljka ima uzrok u nerazumevanju ovih pet pitanja. Nazivam ih Vrhunskim Pitanjima, jer odgovori na njih ne utiču samo na to kako percepiramo svet, već kako ga doživljavamo, zatim ne samo kako ga doživljavamo već i kako ga stvaramo.
Upravo sada stvaramo Kolektivnu Stvarnost baziranu odgovorima na ova pitanja. Ovde su, u skladu sa RsB materijom, ispravni odgovori na njih.


1. Ko smo mi?


Mi smo individualnost Božanstva. Bog je stvorio Čoveka, kao aspekt Božanstva. Mi smo Božanstva, manifestovana na Zemlji. Mi smo Srž Svega Što Jeste. Mi smo Stvaraoci i Stvoreni. Mi smo duhovna bića koja su naselila telo. Telo nije ono što smo mi, telo je nešto što posedujemo.


2. Zašto smo ovde?

Ovde na Zemlji funkcionišemo svakodnevno kako bismo objavili i deklarisali, stvorili i izrazili, postali kompletni i celoviti kroz najbolju verziju sebe. Mi smo Duh koji evoluira. Mi smo Duša u nastajanju. Božanstvo, postajući sve više i više Božiji. Sve ove ideje mogu biti sumirane kroz izraz: evolucija. Mi smo, u odredjenom smislu, sama evolucija.


3. Koji je naš pravi odnos sa drugim ljudima?


Naš odnos sa drugim ljudima je isti kao i naš odnos sa Sopstvom. U svom najistinitijem značenju reči „drugi“ – ne postoji Drugi. Postoji samo Sopstvo, manifestovano kao jedinstven izraz. Kao sneg. Sneg je sneg. Ništa drugo osim toga, čak iako je svaka posebna pahulja potpuno drugačija. Ne postoje dve iste pahulje – i nikada nisu ni postojale od početka vremena pa do sad. Niti će ikada biti kroz večno vreme.


Posmatrane zasebno, dve pahulje izgledaju drugačije (jer jesu). Posmatrane iz daljine, izgledaju isto (jer jesu). Kako mogu bilioni i trilioni različitih stvari da formiraju Celo i Jedno, potpuno isto? To je čudo snega. Moguće je i to se dešava, svakog dana, sve vreme. Mi Definišemo Jedinstvo.
Ti ne čuvaš svog brata, ti si ustvari on. Ti i tvoji prijatelji ljudi ste jedna masa, jedinstven izraz Samog Sopstva.
Kada budemo tretirali sve izraze Jedinstva kao Sebe, sve će se promeniti.
Sve.
I ti, i čovečanstvo i Samorealizacija će biti moguća.


4. Ko i šta je Bog?


Lakše je reći šta Bog nije, nego šta jeste. Ne postoji ništa što On nije. Bog je Sve što jeste i Sve što nije. Bog je čista energija, Srž, Suma Svega. Bog je izraz Života. Život je izraz Boga. Život kakav imamo je Fizički Bog.  Netačno je opisati ga kao moćno super biće na nebu, koje ima sve emotivne i psihološke karakteristike čoveka, svidjanja i nesvidjanja...Bog je Sve Što Jeste.


U martu 2007 održao se satsang u Tokiju, na kojem sam govorio, Božiji pravi identitet. Opisao sam ga ovako:
„Bog nije super biće na nebu, sa istim težnjama i emotivnim potrebama kao ljudi, uključujući tu potrebu za ljubavlju ili osvetom. Bog je Životna Energija. Možemo je zvati i Čistom Inteligancijom. Ona ne mari da li verujete ili ne. Da li je koristite sa svrhom ili ne. Ona ne sudi.


Čista Inteligencija ne želi ništa, ne traži ništa. Ona samo jeste. Ona egzistira na način na koji može biti upotrebljena. Ona omogućava sve i smešta sebe u Sve.
Gde god da pogledate videćete Čistu Inteligenciju. Ona je osnova svih stvari. Pahulja oslikava Čistu Inteligenciju. Najmanji atom oslikava Čistu Inteligenciju. Sam proces Života oslikava Čistu Inteligenciju, na svakom nivou.
Energija koju ovde nazivam ovako se koristi na svakom nivou Života. Vi je koristite svakog trenutka, svakom dana...obično ni ne znajući to.


Činjenica da ova energija postoji i način na koji može da se koristi u ličnu korist je ono što nazivaju „tajnom“. Film pod istim nazivom je preplavio zemlju prošle godine.

Ova energija koju nazivam Inteligencijom i Bogom nema mišljenje. To je zato jer joj ne treba ništa. Ona je jedinstvo bez potrebe, jer je sve što postoji. To uključuje ne samo fizičke forme, već i metafizičke. Duhovne stvari, misli, emocije, osećanja, ideje i crne rupe u svemiru.
Razmislite o ovome. Ako je Bog stvarno sve što postoji u bilo kojoj formi, šta bi Bogu bilo potrebno? Zbog čega bi Bog kažnjavao ili zahtevao?


Odgovor je evidentan. Ne treba mnogo diskutovati jer prosta logika otkriva kako smo bili zarobljeni mitologijom naše kulture u prošlosti.


Prilika koja leži pred nama i pred svim živim bićima jeste da koristimo ovu Energiju na način na koji je dizajnirana za to. Ne mogu svi da je koriste na svestan način. Nije samo pitanje svesnosti već i nivoa svesti na kome smo. Na primer, pas, iako inteligentan, nije dovoljno samosvestan (koliko mi znamo) da bi koristio Inteligenciju sa namerom.


Ljudska bića nisu samo svesna sebe, ona su svesna da su svesna i uzdigla su se na Drugi Nivo Svesnosti. Taj nivo dozvoljava bićima da primete da su svesna sebe. Tada možemo da „istupimo iz sebe“ i posmatramo šta radimo, mislimo i govorimo...
Možemo čak da se posmatramo. Možemo stati u hodnik svesnosti, gledati kroz vrata i napred i nazad, imati iskustvo Božanstva i Svetog Sopstva.


5. Koja je naša Istinska Veza sa Božanstvom?


Ah, da, pitanje dana. Odgovor sledeće nedelje...

Uz Ljubav i zagrljaje na vašem putovanju...

Neale

 

Komentari