Pitate se o čemu se radi u Razgovorima s Bogom?

Ključne poruke iz Razgovora s Bogom

17.04.2013. Tekstovi

 Ako zaista želite da saznate o čemu se radi u Razgovorima s Bogom , rezime od 1000 reči će vam sve objasniti. Prva knjiga Razgovori s Bogom se nalazila na New York Times listi najprodavanijih knjiga preko dve i po godine. Jos sedam knjiga o Razgovorima s Bogom je dospelo na tu listu.

Autor Razgovora s Bogom je Neale Donald Walsch, koji ujedno objavljuje ovaj portal. Devet knjiga otkriva na 3000 stranica sve šta je doživeo u direktnoj komunikaciji sa Božanstvom. Često kaže da on ne traži od ljudi da veruju da se to uistinu dogodilo. On prosto poziva ljude da pročitaju knjige i izvedu sopstvene zaključke o tom sadržaju. Milioni ljudi su već to uradili (knige su dostupne na 37 jezika), i pronašli novi i jednostavan način razumevanja Boga, života, i sebe samih.

Ako se slažete sa većinom koncepta prikazanog ovde, nadamo se da ćete prihvatiti naš poziv da se priključite pokretu gradjanskog prava za Dušu,( the Civil Rights Movement for the Soul ), koji vam omogućava da udružite vašu energiju sa svim drugim ljudima i pokrenete globalnu inicijativu širenja našeg razumevanja i doživljavanja Boga.

KLJUČNE PORUKE IZ RAZGOVORA SA BOGOM


Ovde, u 1000 reči, je sve što je potrebno ljudskoj vrsti da zna kako bi živela svoje živote za kojim je žudela i koje, uprkos pokušajima već hiljadama godina, još treba da stvara. Prenesite ove poruke vašem svetu:

1. Mi Smo Svi Jedno. Sve stvari su Jedna Stvar. I sve stvari su deo Jedine Stvari Koja Postoji. To znači da ste vi Božanstvo. Vi niste vaše telo, vi niste vaš um, i niste vaša duša. Vi ste jedinstvena kombinacija sva tri zajedno koja čini Ispunjenost Tebe. Vi ste individualizacija Božanstva, Izraz Boga na Zemlji.

2. Svega ima dovoljno. Nije potrebno da se takmičite, a najmanje da se borite oko vaših resursa. Sve sto treba da uradite jeste da delite.


3. Ne postoji ništa što vi treba da uradite. Postoji mnogo toga što ćete uraditi, ali ništa od toga se ne očekuje od vas. Bog ne želi ništa, ne treba ništa, ne zahteva ništa, ne naređuje nikome.

4. Bog priča sa svima nama, sve vreme. Pitanje nije Kome se Bog obraća? Pitanje je: Ko sluša?


5. Postoje Tri Osnovna Principa Života : Funkcionalnost, Prilagodljivost i Održivost.


6. Ne postoje stvari kao što su Tačno i Pogrešno, postoji samo ono Što Funkcioniše i ono Što Ne Funkcioniše, u zavisnosti od onoga šta želite da učinite.

7. U duhovnom smislu, ne postoje žrtve niti zlikovci na svetu, iako nam se u ljudskom iskustvu čini da oni postoje. Ali pošto ste Božavstvo, ne može se dogoditi ništa što vi ne želite.


8. Niko ne radi ništa neprimereno, u odnosu na njegov model sveta.

9. Ne postoji mesto kao što je pakao, niti postoji večno prokletstvo.


10. Smrt ne postoji. Ono što nazivate “smrt”, je samo proces transformacije.

11. Ne postoje pojmovi Prostor i Vreme, već samo Ovde i Sada.

12. Ljubav je sve što postoji.


13. Ti si stvaralac svoje stvarnosti, koristeći Tri Sredstva Stvaranja: Misao, Reč i Delo.

14. Tvoj život nema nikakve veze sa tobom. Ima veze samo sa drugima čije živote si dotakao/la, dotičeš i način na koje ih dotičeš.


15. Svrha vašeg života je da ponovo kreirate sebe u sledećoj najveličanstvenoj verziji najveće vizije koju ste ikada imali o sebi, tj Ko Ste.

16. Čim izjavite nešto, sve različito od toga će se pojaviti u prostoru. Ovo je Zakon Suprotnosti, koji stvara Kontekstualno Polje u kojem možete izraziti sve ono sto želite da izrazite.


17. Ne postoji nešto kao Apsolutna Istina. Sve istine su subjektivne. U okviru ovoga postoji pet nivoa kazivanja istine: Reci istinu sebi o samom sebi. Reci sebi svoju istinu o drugome, Reci drugima svoju istinu o samom sebi, Reci drugima svoju istinu o njima, Reci svakome svoju istinu o svemu. (Kaži istinu, ali umiri svoju reč.)

18. Čovečanstvo živi u određenoj grupi iluzija. Deset iluzija ljudskih bića su: Postojanje Potrebe, Postojanje Neuspeha, Postojanje Razjedinjenosti, Postojanje Nedovoljnosti , Postojanje Zahteva, Postojanje Prosuđivanja, Postojojanje Osude, Postojanje Uslovljenosti, Postojanje Nadmoći (nadmoćnosti), Postojanje Neznanja ( ignorisanja). Ove iluzije postoje kako bi služile čovečanstvu ali morate naučiti kako da ih koristite.


19. Tri Ključna Koncepta Holističkog Života su: Poštenje, Svesnost i Odgovornost. Živi u skladu sa ovim konceptima i unutarnji bes će nestati iz tvog života.

20. Život funkcioniše u paradigmi Biti-Činiti-Imati. Kod većine ljudi je ona obrnuta, jer misle da prvo moraju “imati” stvari kako bi “činili” neke stvari kako bi “bili” tamo gde i ko žele da budu. Najbrži način da doživite misteriju življenja jeste da obrnete ovaj proces.


21. Postoje Tri Nivoa Svesnosti: Nada, Vera i Spoznaja. Duhovno majstorstvo podrazumeva život na trećem nivou.

22. Postoje Pet Zabluda o Bogu koje stvaraju krize, nasilje, ubistva i rat. Prva je ideja, da je Bogu nešto potrebno. Druga, da Bog može doživeti neuspeh ako ne dobije ono što mu treba. Treća, ideja da je Bog razdvojio vas od Njega jer mu niste dali ono što mu treba. Četvrta, da je Bogu još uvek potrebno to što Mu tako jako treba, pa Bog zahteva od vas iz vaše pozicije odvojenosti, da Mu to date. Peta, ideja da će Bog vas uništiti ako ne ispunite Njegove zahteve.


23. Takođe postoje Pet Zabluda o Životu, koje isto tako stvaraju krize, nasilje, ubistva i rat. Prva je, zamisao da su ljudi odvojeni jedni od drugih. Druga, je zamisao da ne postoji dovoljno onoga što ljudima treba da bi bili srećni. Treća, misao, da kako bi dobili stvari kojih nema dovoljno, ljudi moraju da se takmiče jedni s drugima. Četvrto, misao da su neki ljudi bolji od drugih. Peta, da je prikladno za ljudska bića da reše ozbiljne razlike nastale na osnovi svih ostalih zabluda, tako što će ubijati jedni druge.

24. Mislite da vas drugi zastrašuju, ali je Istina da vas zastrašuju vaša verovanja. Vaše iskustvo vas samih i vašeg sveta će se dramaticno promeniti, ako usvojite, kolektivno, Pet Koraka do Mira:
• Dozvolite sebi da priznate da neka vaša starija verovanja o Bogu i o životu više nisu delotvorna.
• Istražite mogućnost da postoji nešto što niste potpuno shvatili o Bogu i o životu, shvatanje koje bi promenilo sve.
• Objavite da ste voljni da širite dalje novo shvatanje Boga i Života, shvatanje koje bi moglo da stvori novi način života na planeti.
• Hrabro ispitujte ova nova shvatanja, i ako su ona uskladjena s vašom ličnom unutrašnjom istinom i saznanjem, uvećajte vaš sistem verovanja i uključite ih.
• Izrazite vaš život kao demonstraciju vaših najviših uverenja, a ne kao njihovo poricanje.

25. Neka bude Novo Jevanđelje za sve ljude na Zemlji. “ Mi smo svi jedno. Naš put nije bolji, već je samo drugačiji.”

Ako prihvatite I držite se ovih 1000 reči prikazanih ovde, možete promeniti vaš svet i to u jednoj generaciji.

Ovaj rezime od 1000 reči uz 25 ključnih poruka iz Razgovora s Bogom, je iz knjige Sta kaže Bog/What God Said, koja je izašla iz štampe u oktobru 2013. od strane Penguin Putnam. U knjizi, Neale Donald Walsch, komentariše i proširuje svaku od ovih ključnih poruka, jednu po jednu, a zatim nudi predloge o praktičnoj primeni svake poruke.

Neale Donald Wasch stvara ono što naziva Razgovorom Veka na ovim stranama, preko kojih teži da stupi u kontakt s vama, radi stvaranja Građanskog Pokreta Duše, koji bi najzad oslobodio čovečanstvo od ugnjetavačkih verovanja o nasilnom, osvetničkom i osvetoljubivom Bogu.

Ono što bi nam sada najviše koristilo je oslobađanje naše vrste globalnog učenja koje stvara odvojenost i opaku konkurenciju, i konačno ga zamenimo stavom jedinstva i saradnje, razumevanja i saosećanja, darežljivosti i ljubavi.

Taj pokret za Građanska Prava Duše, je aktivista duhovnog pokreta Tima Čovečanstva (Humanity’s Team) , globalne organizacije koju je osnovao Neale.
 

Komentari