Tumačenje RS Bogom


Tumačenje RS Bogoma

Upoznavanje vašeg deteta sa konceptom i stvarnošću Boga – I Deo

Najveću ulogu u doživljenoj (i kreiranoj) stvarnosti naše dece, u njihovim životima, odigraće ideje koji im mi budemo dali.... što ja zovem Tri Suštinska Aspekta Fizičkog Iskazivanja na zemlji: 1. Sam Život, i kako funkcioniše 2. Sama Deca, ko su i šta su oni 3. Veće Realnosti Života, što neki ljudi nazivaju “Bog”

Tumačenje RS Bogoma

Možda sam ja sanjar, ali nisam jedini…

Pričao sam sa dragom prijateljicom pre neki dan o životnim teškoćama koje se dešavaju. ”Razumem sve o tome kako Bog koristi život da bi doživeo Sebe“, rekla je, ” ali zašto to treba da bude toliko teško za nas?”


Tumačenje RS Bogoma

Svaki čin nasilja je iskaz ljubavi

Ovo je drugi deo jedne serije tekstova iz poglavlja na koje sam bio pozvan da učestvujem u knjizi iz 2013. nazvanoj Svetlost , koju je sačinila Keidi Keating. Knjiga ima zadatak da osnaži čitaoce kako bi ponovo probudili svoje Unutrašnje Svetlo putem univerzalnih istina. I Drugi su radili na poglavlju takođe, ukuljučujući Don Miguel...